När kan en provanställning senast avslutas innan den övergår till en tillsvidareanställning?

Hej!

Jag har en fråga gällande avslutande av provanställningar.

Får en arbetsgivare avsluta en provanställning exakt på dagen när sex månader har gått (alltså samma datum som provanställningen inleddes) eller måste dem avsluta den när det gått 5 månader och 29 dagar? Fullt medveten om att formalia fel begås genom att dem gör på detta sätt i och med att de ska underätta 2 veckor innan, men är det möjligt?

Om dem avslutar det på dagen 6 månader kan det då likställas med ett avskedande eller en uppsägning istället?

Finns detta att hitta i någon konkret paragraf eller förarbete?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag från vad som gäller enligt Lag om anställningsskydd (LAS).

Avtal om tidsbegränsad provanställning får träffas om prövotiden är max sex månader. Om varken arbetsgivare eller arbetstagaren har sagt upp anställningen då prövotiden löpt ut övergår provanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning, 6 § LAS. En provanställning får även avbrytas före prövotidens utgång, om inte annat har avtalats. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att motivera provanställningens upphörande. Om anställningen övergått till en tillsvidareanställning rör det sig dock om uppsägning eller avskedande. Arbetsgivaren kan lämna besked om at provanställningen ska avslutas och därmed inte övergå till en tillsvidareanställning senast vid prövotidens utgång. Om arbetsgivaren inte vill att provanställningen ska övergå till en tillsvidareanställning ska denne alltså lämna besked om detta senast den sista dagen under prövotiden. Om det gått över sex månader då arbetstagaren får sådant besked har provanställningen övergått till en tillsvidareanställning.

Hoppas att detta svar kan ge lite klarhet i frågan och hör gärna av dig igen om svaret var otydligt eller om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda KeithRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo