När kan en polisman gripa en misstänkt?

FRÅGA
Hej! Hur länge efter att ett brott har begåtts får en polis gripa en misstänkt gärningsperson? Tex. Polis kommer till en lägenhet där en misshandel inträffade för två dagar sedan, gärningspersonen och målsägande finns kvar i lägenheten. Kan polisen gripa gärningspersonen om det finns häktningsskäl? Eller är det samma regler som för envar, att polisen också måste gripa gärningspersonen på bar gärning eller flyende fot? Vad betyder "i brådskande fall" i sammanhanget?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns i princip två olika omständigheter där en polisman kan gripa en. Detta regleras främst i 24 kap. 7 § rättegångsbalken.

Anhållningsbeslut

Om ett anhållningsbeslut föreligger så får en polisman gripa en person. Ett sådant beslut meddelas av åklagaren (24 kap. 6 § rättegångsbalken).

Gripande utan anhållningsbeslut

Det finns också en möjlighet för en polisman att gripa en person utan ett anhållningsbeslut. För att detta ska vara möjligt krävs dock att det handlar om ett brådskande fall, samtidigt som det finns skäl att anhålla personen.

Ändamålet med gripandet är att säkerställa att den misstänkte inte avlägsnar sig innan åklagaren hunnit pröva anhållningsfrågan. Detta betyder att bestämmelsen inte får tillämpas om åklagarbeslut i anhållningsfrågan kan avvaktas. Med brådskande fall avses nämligen att omständigheterna i det enskilda fallet är sådana att åtgärden skulle gå om intet om den inte genomförs omedelbart. Uttrycket brådskande fall avser därför främst att gripandet inte kan skjutas upp. Det har inte nödvändigtvis att göra med tiden som gått sedan brottet faktiskt begicks.

Om en polisman skulle komma till en lägenhet där en misshandel inträffade för två dagar sedan finns det alltså en möjlighet för polismannen att gripa någon. Denna möjlighet beror dock på omständigheterna i fallet. Till exempel så skulle man kunna argumentera för att polismannen har tid till att kontakta åklagaren, men samtidigt kan det vara så att polismannen bedömer att den misstänkte kan avvika om denne inte grips. Det beror alltså på omständigheterna.

Vänligen,

Daniel Karl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (191)
2020-07-30 Kontakt med någon som sitter häktad
2020-07-30 Allmänt om häktning
2020-07-28 Kontakt med en vän som sitter på Häktet!
2020-06-30 Urinprov vid misstänkt narkotikabrott

Alla besvarade frågor (82718)