När kan en konsument nekas att återlämna en felfri vara?

FRÅGA
Vi bedriver en butik där vi säljer bilreservdelar och tillbehör. Vi har nu noterat ett beteende som vi skulle behöva hjälp att bedöma. I vissa länder i Europa, bland annat Norge, så är det krav på att ha snökedjor i bilen när du rör dig i landet. Snökedjor har olika storlekar och passar en specifik dimension på hjulet. Vi har nu uppmärksammat att vissa kunder beställer hem och hämtar ut sina snökedjor. När dom sedan är klara med sin resa så lämnar kunderna tillbaka snökedjorna. Produkten har inte blivit använd men det uppstår en kostnad för oss att skicka tillbaka produkten. Det känns inte rätt och vi undrar hur vi ska hantera det. Kan vi neka kunden att lämna tillbaka snökedjan?Mvh
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Er fråga aktualiserar både näringsidkarens fria avtalsrätt samt reglerna i distansavtalslagen. Jag utgår i mitt svar från att varan som återlämnas är helt felfri, vilket utesluter reglerna i konsumentköplagen.

När har konsumenten rätt att återlämna en vara?

En konsument har rätt att återlämna en vara om säljaren har gått med på det enligt köpeavtalet. Ofta ger näringsidkare en sådan möjlighet till sina kunder genom att erbjuda ett tidsbegränsat "öppet köp". Att erbjuda öppet köp till kunder är inte ett krav enligt lag, utan faller inom näringsidkarens fria avtalsrätt.

En konsument har även rätt att återlämna en vara som den har köpt genom ett distansavtal, alltså ett avtal som exempelvis har träffats online eller via telefon. Konsumenten har då enligt lag en ångerrätt som gäller i 14 dagar efter den dag då konsumenten fick varan till sig (se 2 kap. 10 § distansavtalslagen och 2 kap. 12 § distansavtalslagen). Denna ångerrätt kan ni som näringsidkare inte avtala bort.

Kan ni neka kunder att lämna tillbaka en vara?

För att svara på er fråga beror det helt och hållet på om ert avtal är att ses som ett distansavtal, som i så fall skulle ge konsumenterna 14 dagars ångerrätt. Enligt 2 kap. 2 § distansavtalslagen är ett distansavtal ett avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans. Ett exempel på ett sådant system skulle vara att ni tillhandahåller konsumenter en möjlighet att ingå avtal på distans genom att klicka på en symbol på en hemsida på internet. Om ni har ett sådant system, eller något liknande, har konsumenterna en ångerrätt på 14 dagar.

Om ni inte har ett organiserat system för att träffa avtal på distans, och/eller att kommunikationen inte uteslutande görs på distans, kan kunderna återlämna snökedjorna om ni har erbjudit dem öppet köp. Ni har enligt den fria avtalsrätten rätt att till framtida kunder upphöra med ert eventuella erbjudande om öppet köp, vilket innebär att framtida kunder därmed inte får lämna tillbaka felfria snökedjor.

Sammanfattning

Svaret på huruvida ni kan neka era kunder att återlämna snökedjorna varierar beroende på 1) om ert avtal med kunden är ett distansavtal, eller 2) om ni har erbjudit kunden ett "öppet köp". Om avtalet är att ses som ett distansavtal har kunden en lagstadgad rätt till 14 dagars ångerrätt. Om avtalet inte är att ses som ett distansavtal, men att ni har ett öppet köp, har ni rätt att i fortsättningen upphöra med det öppna köpet och därmed neka framtida kunder att återlämna snökedjorna.

Jag hoppas att det var svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,
Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Distansavtal (Internet, telefon m.m.) (141)
2020-03-28 Går det ångra köp av soffa?
2020-02-29 Får undantag göras i ångerrätten vid försäljning av kurser?
2020-02-06 Fråga om ångerrätt i distansavtalslagen
2019-12-30 Får en webbutik häva köp vid felmärkning av pris?

Alla besvarade frågor (78647)