När kan en hyresgäst tidigast frångå ett hyresavtal?

2020-04-19 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Om ett hyresavtal är tidsbestämt, exempelvis fr o m 2018-07-01 t o m 2020-07-01 och inget är skrivet om uppsägningstid, gäller 3 månaders uppsägning då? Om uppsägning lämnas 2020-04-11, när slutar hyresavtalet att gälla och avflyttning ska ske?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i jordabalken (JB).

När kan en hyresgäst tidigast frångå ett hyresavtal?

Som utgångspunkt så ska det hyresavtal som ingåtts mellan två parter också hållas. Det finns dock ett undantag som omfattar bostadshyresgäster där hyresgästen alltid har rätt att säga upp avtalet i förtid med tre månaders uppsägningstid (12 kap. 5 § första stycket JB). Detta innebär att hyresgästen kan bli fri från avtalet vid det månadsskifte som kommer tre månader efter att uppsägningen gjorts även om hyresperioden avser en längre tid. Skulle det vara så att hyresavtalet löper på obestämd tid skulle hyresavtalet sluta att gälla 2020-07-31 om det sades upp 2020-04-11.

I detta fallet så finns det ett hyresavtal som har en bestämd hyresperiod. Utgångspunkten är då att avtalet gäller fram tills dess att denna period löper ut, dvs 2020-07-01 om inte annat finns angivet i avtalet.

Eftersom hyresperioden sträcker sig längre än nio månader så behöver även uppsägningen göras skriftligt för att bli gällande (12 kap. 3§ andra stycket JB).

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1543)
2021-04-10 Har hyresvärden rätt att renovera under uppsägningstiden?
2021-04-06 Kräva ex på hyra
2021-04-01 Måste hyresvärden godkänna en utbyggnad mot fastighetens fasad?
2021-03-31 Hyra / Uppsägning / Besittningsskydd / Arrende - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (91260)