FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt12/08/2019

När kan en fängelsedömd tidigast beviljas utökad frigång?

Enligt Fängelselagen kan man beviljas utökad frigång bl a om minst halv strafftiden, dock minst tre månader, har avtjänats. Men vad är definitionen av "strafftiden", brutto eller netto? Med netto menar jag efter den mer eller mindre obligatoriska tredjedelsreduceringen. Alltså, vid ett nio månader långt straff, är då halva strafftiden 4,5 månader eller 3 månader (hälften av nettotiden)? Har förgäves sökt efter svaret på denna fråga utan att ha lyckats,

Mycket tacksam om ni kan reda ut detta!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Utökad frigång (fotboja) är en av de särskilda utslussningsåtgärder som finns för den som dömts till fängelse. Övriga utslussningsåtgärder som finns är frigång (att den dömde dagtid deltar i arbete/utbildning och sedan återvänder till anstalten), vårdvistelse och vistelse i halvvägshus (jfr 11 kap. 1 § fängelselagen, FäL).

För de utslussningsåtgärder med en gräns om när sådan tidigast får beviljas styrs det av strafftiden. Strafftiden är det totala straffets längd som utdömts, dvs. det du i din fråga benämner som "brutto". Utökad frigång får tidsmässigt beviljas om minst halva strafftiden, dock minst tre månader, har avtjänats (11 kap. 5 § andra stycket p1 FäL). I det exempel du själv tar upp innebär det att vid ett nio månader långt fängelsestraff måste 4,5 månader avtjänas innan utökad frigång får beviljas.

Det bör dock uppmärksammas att utökad frigång (och även andra utslussningsåtgärder) är möjligheter för den intagne, ingen rättighet den intagne har. Om den intagne misskött sig, missbrukar, återfallit i brottslighet m.m. finns det en risk att utökad frigång inte beviljas efter halva tiden.

Det bör även uppmärksammas att reglerna är annorlunda för den som är långtidsdömd. En intagen som är dömd till mer än fyra års fängelse ska som utgångspunkt inledningsvis placeras på riksmottagningen Kumla för utredning och beslut om särskilda villkor. I de särskilda villkoren beslutas bland annat tidigaste datum för när/om utökad frigång kan beviljas (jfr 1 kap. 7 § FäL). För den som är långtidsdömd gäller således inte reglerna om att utökad frigång är en möjlighet när halva straffet är avtjänat, utan istället de särskilda villkoren.

Sammanfattningsvis är det den totala strafftiden som avses vid beräkningen av när utökad frigång tidigast kan beviljas. Vid ett fängelsestraff om exempelvis ett år måste sex månader avtjänas innan utslussningsåtgärden kan beviljas. Först vid fängelsestraff om fyra år eller längre är reglerna annorlunda, då styrs det istället av särskilda villkor innebärande att utökad frigång i regel får beviljas först senare än vid halvtid.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”