När kan du bli gripen?

FRÅGA
Kan någon bli gripen för sexköp efter en längre tid eller måste det ske i direkt samband med köpet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Köp av sexuell tjänst regleras i 6 kap. 11 § brottsbalken (BrB). Där framgår det att den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning alternativt utlovande om ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år.

När kan du bli gripen? Du som begår en straffbar gärning kan bli gripen när polisen misstänker att du har begått ett brott. Det måste med andra ord inte ske i direkt samband med brottet, även fast det givetvis innebär starkare skäl och eventuell bevisning för att brottet i sig faktiskt har begåtts. Detta regleras i 24 kap. 7-8 §§ rättegångsbalken (RB) där det framgår att om det finns skäl att anhålla någon får denne gripas av polis utan anhållningsbeslut, samt ifall ett anhållningsbeslut meddelats i den misstänktes frånvaro ska han eller hon förhöras så snart som möjligt.

Sammantaget innebär detta att du kan bli gripen efter en viss tid såvida det föreligger s.k. anhållningsskäl, det måste finnas misstanke om att du begått ett brott.

Hoppas detta besvarade din fråga, och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen.

Bästa hälsningar,

Hanna Törnsén Fredriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (244)
2021-05-10 Kontakta en häktad anhörig
2021-04-26 överklagan av häktningsbeslut
2021-04-25 Ersättning för häktning när man inte blivit dömd
2021-04-11 Hur kan jag kontakta häktad anhörig?

Alla besvarade frågor (92130)