FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende17/08/2022

När kan bostadsrättsföreningen säga upp ens parkeringsplats?

Jag har sålt min bil och inte meddelat styrelsen i BRF, kan BRF säga upp min parkeringsplats utomhus och hävda att villkoren ändrats eftersom jag inte har någon bil ? när kan jag bli av med min parkeringsplats ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Svaret på din fråga finner vi i 8 kap jordabalken (JB). Parkeringsplatser som hyrs utomhus omfattas nämligen av regler gällande lägenehetsarrende (8 kap. 1 § JB). 

Uppsägning av lägenhetsarrende 

Har avtalet ingåtts på bestämd tid upphör det att gälla vid arrendetidens utgång. Skulle avtalet däremot gälla tills vidare krävs det att bostadsrättsföreningen säger upp avtalet för att det ska sluta gälla. 

Uppsägning enligt avtalet

Om du har skrivit på ett särskilt avtal för parkeringsplatsen som innehåller avtalsvillkor gällande uppsägning ska villkoren följas. Här råder stor avtalsfrihet. Det kan exempelvis framgå att avtalet slutar gälla för det fall du inte längre har någon bil. 

Eftersom jag inte vet vad ni har avtalat om upplyser jag dig i andra hand om vad som gäller enligt lag. 

Uppsägning enligt lag

Uppsägning av lägenhetsarrende kan ske utan angivande av sakliga skäl. Skulle avtalet löpa tills vidare upphör avtalet att gälla den fardag som inträffar de närmsta sex månaderna efter att avtalet sagts upp (8 kap. 4 § st 2 JB). Fardagen är bestämd till den 14 mars (8 kap. 4 § st 3 JB). Med andra ord kan en uppsägning i sådana fall inte påverka dig förrän den 14 mars 2023.

Sammanfattning

För att du ska bli av med din parkeringsplats krävs det att avtalstiden löper ut eller annars att bostadsrättsföreningen säger upp avtalet. Detta ska i första hand göras i enlighet med ert avtal. Om inget annat avtalats kan föreningen säga upp platsen utan att ange något särskilt skäl för detta men ni har däremot rätt till en lagstadgad uppsägningstid, till och med den 14 mars 2023, innan ni faktiskt blir av med platsen.  

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen, 

Selma HernqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”