När kan arbetstagare få skadestånd till följd av arbetsgivares avtalsbrott?

FRÅGA
Vilka delar av ett anställningsavtal kan brytas av en arbetsgivare kan ge rätt till skadestånd eller andra åtgärder emot arbetsgivaren, till fördel av arbetstagaren?
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar när en arbetstagare kan har rätt till skadestånd till följd av arbetsgivarens avtalsbrott. Denna typ av frågor regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).

En arbetsgivare som bryter mot LAS ska betala inte bara lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren kan ha rätt till utan även ersättning för skada som uppkommer (38 § LAS). Skadeståndet delas upp i två delar: ekonomiskt skadestånd samt allmänt skadestånd. Det ekonomiska skadeståndet består av ersättning för uppkomna skador. Även framtida beräkningsbara skador kan beaktas. Det allmänna skadeståndet beräknas utan anknytning till någon faktisk förlust eller utgift för arbetstagare. Det är som en sanktion för arbetsgivaren som brutit mot bestämmelserna i LAS.

Ett konkret exempel när skadestånd kan aktualiseras är vid provanställning. Lagen stadgar att en provanställning får löpa i högst sex månader (6 § 1 st LAS). Om arbetsgivaren inte har för avsikt att anställningen ska fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut måste arbetstagaren meddela detta. Om meddelande inte lämnas före prövotiden gått ut övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning (6 § 2 st LAS). Därutöver ska arbetsgivaren varsla den lokala arbetstagarorganisationen i det fall den aktuella arbetstagaren tillhör en fackliga organisation, annars kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren (31 § LAS).

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (712)
2021-01-18 Gäller företrädesrätten till återanställning bara inom samma företag där man varit anställd eller gäller det även inom koncernen?
2021-01-14 Arbeta övertid utan lön?
2020-12-31 Min arbetsgivare har inte betalat ut lön
2020-12-16 Arbetssökandes rätt att begära ut meriter

Alla besvarade frågor (88253)