När kan ansökan om klyvning innebära hinder mot tvångsförsäljning av samägd egendom?

Om jag som delägare i en samägd fritidsfastighet och äger 93 % vill ansöka om försäljning genom offentlig auktion i viket senaste skede kan de som inte vill sälja begära om klyvning hos Lantmäteriet. Fastigheten är

på 4 120 m2.

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om samägda fastigheter finns i samäganderättslagen (SamägL). Som du konstaterar i din fråga kan du som delägare begära tvångsförsäljning genom offentlig auktion (6 § SamägL). Ansökan om klyvning kan dock innebära ett hinder för tvångsförsäljning. Om någon av de andra delägarna ansöker om klyvning innan rätten beslutat om tvångsförsäljning ska din ansökan vilandeförklaras (7 § SamägL). Om ansökan inkommit innan beslutet om tvångsförsäljning vilandeförklaras din ansökan i väntan på vad resultatet av klyvningsansökan blir.

Kortfattat innebär det att en ansökan om klyvning kan vara aktuell ända fram till att domstolen beslutat om tvångsförsäljning av fastigheten. När domstolen väl beslutat om tvångsförsäljning innebär en klyvningsansökan inte längre ett hinder.

Observera att en klyvningsansökan innebär ett hinder varvid din ansökan om tvångsförsäljning vilandeförklaras. Däremot ogiltigförklaras inte din ansökan. En klyvningsansökan innebär inte per automatik att klyvningen kommer att godkännas. Lantmäteriet kommer vid en ansökan om klyvning att utreda om klyvning av fastigheten är lämplig eller inte. För att klyvning ska anses som lämplig att genomföra måste lämplighets- och planvillkoren i fastighetsbildningslagens tredje kapitel vara uppfyllda (3 kap. FBL). Det krävs till exempel att fastigheterna blir lämpade för sitt ändamål och får tillgång till väg, vatten och avlopp. Ofta är det inte möjligt att klyva en vanlig villatomt som är samägd, eftersom de nybildade fastigheterna skulle bli för små för att vara ändamålsenliga. Om klyvning inte anses som lämplig finns det inte längre något hinder mot att besluta om tvångsförsäljningen du ansökt om.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000