När kan anbud och accept ångras?

2019-05-13 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej jag undrar i vilken utsträckning kan en part ångra avgivna anbud och accepter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finns i avtalslagen. Vid avgivande av anbud eller accept uppstår en haltande bundenhet, innebärande att den som angivit en anbud är ensidigt bunden av det tills motparten accepterat eller förkastat anbudet. Det går dock att återkalla ett anbud eller en accept, i sådana fall krävs det att återkallelsen kommer den till vilket anbudet eller accepten är riktad till, innan eller samtidigt som vederbörande tar emot anbudet/accepten (7 § avtalslagen). Om du t.ex. avger ett anbud per brev kan du således återkalla det per telefon/e-post innan brevet kommer fram.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (265)
2020-02-13 Har ett bindande avtal uppstått då handpenning ej betalats?
2020-02-06 Kan man dra sig ur ett avtal efter att man accepterat anbudet?
2020-01-29 Avtal, anbud och accept
2019-12-29 Kan man dra tillbaka en offert?

Alla besvarade frågor (77193)