FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt18/10/2020

när inträder preskriptionsavbrott vid brott?

Hej

Jag undrar bara när exakt preskibitionstiden avbryts? Om man har angett fel address till polisen och inte befinner sig i landet men man får ett formellt Email där det står att förundersökningen är avslutad och den är inskickad till åklagare och att man har 14 dagar på sig att komma med rättelser eller åsikter. Räknas det som att preskibitionen är för brottet är avbruten eller när exakt händer det?

MVH

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har du anmält en adress till polisen och inte kommer kunna ta emot din post på den adressen bör du kontakta polisen först och främst och meddela detta. Annars kan det hända att du i framtiden får handlingar skickade till dig som delges per automatik efter viss tid (förenklad delgivning) utan att du behöver bekräfta mottagandet.

Preskriptionstiden för brott har inte avbrutits i och med detta. Preskriptionsavbrott sker när den misstänkte delges stämning av tingsrätten, alltså på något sätt bekräftar emottagandet av åtalet genom delgivning av något slag, eller om den misstänkte häktas för brottet (35 kap. 1§ brottsbalken). Därför är det viktigt att du meddelar polisen rätt adress, för annars kommer tingsrätten använda denna adress och eventuell delge dig på den adressen. Olika brott har olika preskriptionstider enligt nedan:

två år, om å brottet ej kan följa svårare straff än fängelse i ett år,

fem år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i två år,

tio år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i åtta år,

femton år, om svåraste straffet är fängelse på viss tid över åtta år,

tjugofem år, om fängelse på livstid kan följa å brottet.


Hoppas du har fått svar på dina frågor, du är välkommen åter om du har fler frågor!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo