FrågaSKATTERÄTTInternationell skatterätt30/06/2020

När inträder obegränsad skattskyldighet vid inflyttning till Sverige?

Hej,

Jag och min fru, samt 2 barn har bott i USA över 10 år och under tiden varit utskriven från Sverige. Vi är båda svenska medborgare.

Vi undrar vad skattereglerna säger, ifall vi skulle flytta tillbaka till Sverige i mitten av året. Säg maj manad. Vi har haft utländsk inkomst fram tills flyttdagen till Sverige.

Vi förväntar oss att bli obegränsat skattskyldig från dag 1 i Sverige. Men kommer vi behöva betala skatt i Sverige för all utländsk inkomst som vi erhöll under året innan vi flyttade så mellan Januari 1 - Inflyttningsdagen i Sverige?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fysiska personer är obegränsat skattskyldig i Sverige om de 1) är bokförda här, 2) stadigvarande vistas här eller 3) har en väsentlig anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt här, 3 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL). Obegränsad skattskyldighet innebär att personen beskattas för alla sina globala inkomster, alltså oavsett om de uppkommit i Sverige eller utomlands, 3 kap. 8 § IL.

De personer som inte är obegränsat skattskyldig i Sverige är istället begränsat skattskyldig här, 3 kap. 17 § IL. Dessa personer beskattas enbart för vissa inkomster som har sin källa i Sverige, 3 kap. 18 § IL.

För att avgöra vilka inkomster som ska beskattas i Sverige under beskattningsåret måste avgöras vilket datum skattskyldigheten förändrades. Beskattningskonsekvenserna skiljer sig nämligen i stor grad för en person som är obegränsat skattskyldig jämfört med en som är begränsat skattskyldig. I Sverige anses skattskyldighet kunna förändras när som helst under året och är således inte knutet till årsskiftet. Vad gäller inflyttning till Sverige anses obegränsad skattskyldighet inträda från ankomstdagen.

Med hänsyn till att skattskyldigheten kan förändras från en dag till en annan kommer ni troligen bli obegränsat skattskyldiga i Sverige från och med ankomstdagen hit. Under delen av beskattningsåret föregående flytten till Sverige kommer ni istället beskattas som begränsat skattskyldiga personer. Detta innebär att enbart inkomst som har anknytning till Sverige enligt beskattningsgrunderna i 3 kap. 18-20 § IL kommer beskattas här.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?