När har tilltalad rätt till offentlig försvarare?

2017-02-14 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Min dotter blev anklagad för att ha kört mot rött ljus av EN polis. Min dotter hade 2 vittnen som motsäger polisens påstående. Hon blev nekad offentlig försvarare. Hon förlorade i Tingsrätten men överklagade till hovrätten som skall "ta upp" ärendet då många oklarheter föreligger bl.a i polisens PM som skrevs fjorton timmar efter händelsen. Har hon nu tätt till offentlig försvarare?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Rätten till offentlig försvarare regleras i Rättegångsbalkens 21:a kapitel. I 3 a § anges att den som är anhållen, häktad eller anklagad för ett brott som inte kan ge mindre än sex månaders fängelse har rätt till en offentlig försvarare. Vidare har man rätt till offentlig försvarare om 1. den misstänkte är i behov av det med anledning av brottets utredning, 2. om en försvarare behövs för att det är tveksamt vilken påföljd som kommer att bli aktuell eller 3. om det i övrigt föreligga särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden. Samma regler gäller i tingsrätten och i hovrätten.

Din dotter anklagas för att ha kört mot rött. I trafikförordningen (se här) anges att man ska följa anvisningar som gäller för bl.a trafiksignaler. Rött ljus betyder att man ska stanna, enligt vägmärkesförordningen (se här). Straffet för att bryta mot regeln i trafikförordningen är böter (se här). Det här innebär att din dotter inte har rätt till någon offentlig försvarare eftersom straffet är mindre än fängelse i sex månader. Jag förutsätter att din dotter inte är häktad eller anhållen, eftersom det skulle vara brottsligt från polisens sida, så hon har inte rätt till offentlig försvarare på den grunden. Jag kan inte se hur det skulle behövas en offentlig försvarare med anledning av brottets utredning eller att det i detta fall är tveksamt vilket straff som kan bli aktuellt. De personliga förhållanden som kan ge rätt till offentlig försvarare är exempelvis att den tilltalade är gammal, sjuk eller har något handikapp.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Rebecca Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1191)
2021-09-20 Innebär termen "hjälpmedel" att egendomen använts för att främja brott?
2021-09-19 Tredskodom och återvinning
2021-09-14 Vad innebär begreppet rättsfaktum?
2021-09-12 Stämningsansökan vid testamentsklander

Alla besvarade frågor (95746)