När har polisen rätt att stoppa mig samt utföra ett utandningsprov?

FRÅGA
Hej! I förrgår var jag ute och körde runt halv 3 på natten eftersom att jag skulle hämta min brorsa från klubben. På vägen dit märker jag en polis följer efter mig i cirka 30 sekunder tills sirenerna sattes på och jag körde åt sidan. Jag hade absolut inte kört snabbt eller gjort något som brutit mot någon trafikregel alls vad jag vet. Polisen ber direkt om mitt körkort och han kontrollerar det. Han nämner inget om varför jag blev stoppad och om jag gjort något fel. Han ställer mig bara en del frågor om vad jag gör ute och var jag ska. Jag svarar på frågorna så bra jag kan. Sedan säger han att han tycker att jag pratar lite sluddrigt vilket jag absolut inte gjorde. Jag var helt nykter och väldigt pigg för att vara ute så sent. Sedan tar han ficklampan och börjar lysa på mina ögon för att kontrollera mina pupiller. Han tar ett utandningsprov på mig och när det visar negativt så får jag mitt körkort och han säger att jag är fri att åka. Min fråga är då, är det verkligen tillåtet för en polis att utföra ett trafikstopp på detta sättet? De hade ingen som helst anledning till stoppet, iallafall inget de nämnde till mig, och det kändes lite som att utandningsprovet var väldigt spontant och omotiverat.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du är bekymrad över att polisen stoppat dig och utfört ett utandningsprov utifrån angivna anledningar. Jag kommer i mitt svar behandla när en polis har rätt att stoppa fordon.

När har en polis rätt att stoppa ett fordon?

I Polislagen 22 § finner vi 4 olika grunder som ger en polistjänsteman laglig rätt att stoppa ett fordon, dessa är:

1. Om det finns anledning att anta att någon som färdas i fordonet har gjort sig skyldig till brott.

2. För att ingripande med stöd i annan lag ska kunna göras

3. Att en husrannsakan ska kunna göras, eller

4. Att reglera trafiken.

Har polisen rätt att stoppa ett fordon i andra fall?

Utgångspunkten är alltså dessa fyra grunder som ger polisen laglig rätt att stoppa ett fordon. Däremot så är befogenheten lite större än så. Polisen har rätt att stoppa ett fordon om det behövs för att reglera trafiken eller för att kontrollera fordon, förare eller fordons last enligt vad som är särskilt föreskrivet (22 § fjärde punkten Polislagen). Ett exempel, som i detta fall hände dig, är polisens befogenhet att göra nykterhetskontroller genom blåsning i enlighet med Lag om alkoholutandningsprov. Lagen ger en polistjänsteman befogenhet att stoppa bilister för att ta utandningsprov utan att misstanke om brott föreligger.

Sammanfattning

En polis har alltså laglig rätt att stoppa ett fordon utifrån någon av de fyra grunder som stadgas i 22 § Polislagen. Däremot så sträcker sig denna befogenhet till att kunna stoppa fordon för att reglera trafik eller kontrollera fordon, förare eller last. Därutöver får de enligt lag stoppa en bilist för att ta utandningsprov utan misstanke om brott. Som svar på din fråga så har polisen således haft laglig rätt att stoppa dig och utföra ett utandningsprov.

Det är tråkigt att få höra om din upplevelse men jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim Halwachi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (267)
2022-01-20 Kan man ta reda på vilket häkte eller anstalt någon sitter på?
2021-12-12 Häktad utan försvarsadvovakt?
2021-12-04 När har polisen rätt att stoppa mig samt utföra ett utandningsprov?
2021-12-04 När får polisen söka igen personbil samt kroppsvisitera?

Alla besvarade frågor (98564)