När har man som konsument rätt att häva ett köp?

Hej,

Jag och min fru funderar på att köpa en ny "Renault Twizy", det är ett elektriskt fordon som räknas som motorcykel.

Enligt specifikationen så skall vi kunna köra 10 mil på en laddning under varma perioder. Under vintertid så säger säljaren att vi kommer att kunna köra ca 5-7 mil på en laddning.

Vi har 4 mil till arbetet så det borde teoretiskt sett inte vara några problem att kunna använda fordonet att pendla till arbetet med.

Säljaren har tyvärr inget motsvarande fordon att låna/hyra ut till oss för att praktiskt kunna prova om det verkligen fungerar att köra till arbetet nu under vintern, men man hävdar att det inte skall vara några problem.

Nu till frågan.

Om vi nu köper detta elfordon som är nytt med alla garantier. Vad händer om fordonet nu trots allt inte klarar av att ta oss till arbetet som är en sträcka på 4 mil, trots att säljaren hävdar att man kan köra 5-7 mil vintertid?

Kan vi häva köpet och kräva återköp i det fallet? Det känns lite surt att köpa något för dyra pengar som inte fungerar i praktiken.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar fråga så som att du eventuellt kommer köpa fordonet av en näringsidkare, därmed blir konsumentköplagen (KKL) tillämplig.

När har en konsument rätt att häva ett köp?

För att man som konsument ska få rätt att häva ett köp krävs det att varan är behäftad med ett fel och att detta är av väsentlig betydelse för köparen (29 § KKL). Vi måste alltså svara på dels om det föreligger ett fel i varan, dels om detta kan anses vara av väsentlig betydelse, för att avgöra om hävning kan bli aktuellt.

När anses en vara behäftad med fel?

Fel i varor regleras bland annat i 16 § och 19 § konsumentköplagen. Att inte fordonet kan ta sig den sträckan som säljaren hävdar kan klassas in under flera av grunderna som utgör fel.

16 § 1 stycket konsumentköplagen

Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Står det i avtalet att bilen ska kunna köra en viss sträcka utgör det ett fel om så inte är fallet (16 § 1 stycket KKL). Att säljaren muntligen otvetydigt konstaterar att fordonet ska kunna köra en sträcka på exempelvis minst fem mil anses det vara en del av avtalet.

16 § 2 stycket konsumentköplagen

Den här regeln reglerar de omständigheter som kan utgöra fel även om dessa inte regleras av ett avtal. Här stadgas att varan ska vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket köparen avsåg att varan skulle användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål (16 § 2 stycket KKL). Om du som köpare tydliggör för säljaren att fordonet måste kunna ta sig en viss sträcka på en laddning och det visar sig att fordonet inte kan det, kan denna omständighet anses utgöra ett fel. Detta gäller förutsatt att säljaren inte tydliggör innan köpet att hen inte kan garantera att fordonet kan köra denna sträcka.

19 § konsumentköplagen

Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet (19 § KKL). Varan ska alltså anses vara behäftad med fel om den inte kan köra den sträcka som företaget hävdar att den ska kunna köra. Notera dock att företag ofta är mycket noggranna med att friskriva sig från sådana grunder för fel, exempelvis genom att finstilt skriva att "körsträckan kan variera beroende på väderförhållande" eller liknande.

Vad utgör ett fel av "väsentlig betydelse"?

Det finns ingen lag eller regel som fastställer vad som ska klassas som fel av väsentlig betydelse. Man kollar istället på vad som gäller var fall för sig. Av frågan framkommer att ni köper fordonet för att ha det till att pendla till jobbet med. Om detta är något som har tydliggjorts för säljaren, och säljaren inte konkret säger att detta inte kommer gå, kan det anses utgöra ett fel av väsentlig betydelse. Man undersöker alltså om felet är av väsentlig betydelse för just den köparen och för just det köpet.

Säljarens rättigheter

Innan konsumenten har rätt att häva ett köp har säljaren först rätt att försöka avhjälpa felet eller att leverera en ny vara (27 § KKL). Säljaren har enligt praxis givits rätt att försöka avhjälpa felet två gånger innan köparen har rätt att kräva hävning av köpet

Värt att tänka på för dig som konsument.

Till att börja med måste man som konsument komma ihåg att man måste reklamera felet till säljaren inom skälig tid (23 § KKL). Gör man inte det har man inte rätt att kräva de påföljder som följer av lagen.

Konsumentköplagen är så kallad "tvingande till konsumentens fördel" (3 § KKL). Detta betyder att köparen och säljaren kan avtala om villkor som är fördelaktigare för konsumenten än de som ges av lagen, däremot kan de inte avtala om villkor som är sämre för konsumenten. Detta innebär att ni i detta fall exempelvis skulle kunna avtala om att fordonet ska få köpas på "öppet köp" för att det ska kunna testas.

Sammanfattning:

Om säljaren konstaterar att fordonet ska kunna köra en viss sträcka på en laddning och de visar sig att detta inte stämmer, kan det innebära att det är fel i varan. Eftersom fordonet ska användas för att pendla till arbetet, och detta har klargjorts till säljaren, kan ett sådant fel anses vara av väsentlig betydelse, vilket innebär att hävning kan bli aktuellt. Innan konsumenten kan kräva hävning har dock säljaren rätt att först försöka avhjälpa felet eller erbjuda omleverans.

Hoppas detta gav svar på din fråga

Med vänlig hälsning

Axel HelgessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo