När har man rätt till upprättande av servitut?

2020-10-27 i Servitut
FRÅGA
HejJag kommer inom kort ta över en skogsfastighet, och i anslutning till denna finns ett antal avstyckade tomter där strandremsan på ca 1 m till hör min fastighet, så även vattnet. På dessa avstyckade tomter finns bryggor utan servitut, och jag undrar om jag med lagligt stöd kan begära upplåtande av servitut med vederlag för att bryggorna ska finnas kvar? Med vilket stöd i lagboken kan jag då göra detta? Om mina respektive motparter nekar, kan jag isåfall begära att Kronofogden tar bort bryggorna?
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen som reglerar frågor om fastigheter är Jordabalken (JB).

Som fastighetsägare har du i nästan alla fall rätt att bestämma över din egen fastighet. Därav borde du i de flesta fall kunna bestämma vad som ska finnas och inte ska finnas på fastigheten. Det finns dock vissa undantag från denna rätten. Ett sådant undantag som kan bli gällande i ditt fall är 3 kap. 12 § JB. Bestämmelsen innebär att om en byggnad eller anläggning (bryggan) inkräktar på en annan fastighet, men denna inte kan tas bort utan betydande kostnad eller olägenhet för anläggningens ägare, ska denna få vara kvar. Detta gäller bara om anläggningens ägare byggde denna utan vetskap om eller med grov vårdslöshet gällande att den inkräktar på en annan fastighet. För din del har du dock rätt till ersättning för denna sorts utnyttjande av din fastighet som bryggorna innebär, 3 kap. 12 § andra stycket JB. Ett sätt att lösa denna rätt till ersättning kan vara att upprätta ett servitut. För upprättande av servitut finns bestämmelser om detta i 14 kap. JB. En viktig sak att ha i åtanke med servitut är att de många gånger ka vara svåra att upphäva för dig som fastighetsägare.

En annan sak som kan vara viktig att tänka på är att om en fastighet har blivit skild från angränsande vattenområde genom att stranden förskjutits, så kan ägarna till de avstyckade ha rätt att utnyttja marken till viss del om ägaren (du) inte lider skada av utnyttjandet, 1 kap 6 § JB. Detta kan vara något som kan vara värt att undersöka i ditt fall.

Slutligen om inga av de bestämmelser jag tagit upp gäller i just ditt fall, borde du ha rätt att ta bort bryggorna från din mark om bryggornas ägare inte vill avtala om ett servitut med dig.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Mvh,

Hampus Lagerquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (285)
2021-05-02 Vilka rättigheter har markägaren vid utövandet av min servitutsrätt?
2021-04-30 Får en härskande fastighet frångå servitut för att kunna avverka skog?
2021-04-28 Ska ersättning utgå för servitut?
2021-04-21 Vem ska betala för underhåll av väg med servitut?

Alla besvarade frågor (92143)