När har man rätt till semesterersättning efter man blivit uppsagd?

FRÅGA
Hej! Jag blev uppsagd i november 2020 och jobbade min sista dag 20/2. Jag fick min slutlön i mars, men mina innestående semesterdagar går ej att ta ut förrän 1/4, står det på min lönespecifikation. Jag har tolkat semesterlagen som att jag redan borde ha fått pengar för de dagarna, inte att jag ska behöva vänta till 25/5 som han påstår. Vad är rätt här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt semesterlagen har en arbetstagare vars anställning upphör rätt till den semesterlön som tjänats in i form av semesterersättning. Detta gäller dock inte om arbetstagaren innan anställningen upphör får rätt till ny anställning hos arbetsgivaren alternativt om det rör sig om en verksamhetsövergång (28 §, 30b § och 31 § semesterlagen).

För sådan rätt till semesterersättning gäller att denna ska betalas ut utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande. Undantag kan dock göras om hinder föreligger (30 § semesterlagen).

Ett sådant hinder skulle exempelvis kunna vara att det på grund av datatekniska skäl "…är svårt att beräkna och betala ut slutlönen på den avlöningsdag som följer närmast efter anställningens upphörande. För månadsavlönade … bör kunna få betalas ut på den ordinarie avlöningsdagen närmast efter det att hindret har upphört" (se prop. 1976/77:90 s. 216).

Notera dock att bestämmelsen som anger en månads tid är semidispositiv, vilket innebär att ett kollektivavtal kan ange annan tidsfrist (2a § och 30 § semesterlagen).

Sammanfattning

Under förutsättning att hinder inte föreligger samt att kollektivavtal inte anger något särskilt, så gäller att din arbetsgivare ska betala ut din semesterlön innan den 20/3.

Om du vill ta vidare frågan är min rekommendation att du tar kontakt med ditt fackförbund, om du är medlem i sådan. Alternativt kan du ställa en till gratisfråga eller boka tid med en av våra kunniga jurister.

Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga!

Vänligen,Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (368)
2021-08-29 Kan semesterersättning antas ingå i lönen?
2021-08-26 Får semesterlön betalas ut löpande och utgör kostförmån en semesterlönegrundande inkomst?
2021-08-24 Fråga om semesterdagar
2021-08-22 Hur mycket får jag i semesterersättning?

Alla besvarade frågor (96522)