När har man rätt till omprövning av ett fölikningsavtal?

2018-10-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej!När har man rätt till omprövning om man har reglerat ett fölikningsavtal?Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om förlikningsavtalet har stadfästs och domen inte vunnit laga kraft (dvs. överklagandefristen har gått till ända) så gäller normala besvärsregler för överklagande av dom. Överklagandet kan dock bara grunda sig på förhållanden som härrör från själva stadfästelsen. I dessa förhållanden inkluderas besvär mot själva förlikningsavtalet och dess giltighet.

Om förlikningsavtalet inte har stadfästs, men förlikning har skett under domstolsprocess utgör detta ett slutligt beslut som kan överklagas enligt 49 kap 3 § RB. En överklagan ska enligt 52 kap 1 § RB göras skriftligen och ges in till tingsrätten "inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades".

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (863)
2019-03-21 Kan jag få skadestånd även om personen friats från sexuellt ofredande?
2019-03-20 Måste ett testamente bevittnas för att vara giltigt? Kan en person bli dömd efter att ha blivit friad?
2019-03-08 När får en hovrättsdom laga kraft?
2019-02-28 Beslag dator

Alla besvarade frågor (66984)