När har man rätt till fastanställning?

Hej, jag har en provanställning som IT-konsult hos ett företag och de sa att jag kan få en fastanställning efter sex månader sedan fick jag en förlängning med tre månader. En annan IT-konsult som började tre månader efter mig fick fastanställning efter sin sex månaders provanställning men inte jag. Frågan är : vem har rätt att få fastanställning i detta fall? Har jag rätt lagligt att få fastanställning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

I mitt svar utgår jag ifrån att i ditt anställningsavtal framgick att du anställdes med sex månaders provanställning.

Vilken lag är tillämplig?

Det är lagen om anställningsskydd (LAS) som reglerar frågor om provanställningar och fastanställningar. LAS tillämpas på vanliga arbetstagare (1 § LAS).

När har man rätt till fastanställning?

Huvudregeln i svensk rätt är att anställningsavtal ska gälla tills vidare och på heltid. Dock får avvikelser göras genom att parterna får komma överens om något annat (4 och 4 a §§ LAS). När det avser provanställningar, så tillåts dessa enligt 6 § LAS, och då högst för sex månader. Om arbetsgivaren inte vill att anställningen ska fortsätta måste arbetsgivaren informera arbetstagaren om detta senast vid prövotidens utgång, annars övergår provanställningen i en tillsvidareanställning (6 § 2 st. LAS). Har därför sex månader gått sedan du anställdes med provanställning och har arbetsgivaren inte informerat dig om att arbetsgivaren vill avsluta din anställning, dvs. minst två veckor i förväg (31 § LAS), så bör din anställning egentligen ha övergått i en tillsvidareanställning (AD 1985 nr 138).

Är det dock så att du har varit frånvarande från arbetet under stora delar av din prövotid kan prövotiden möjligen förlängas motsvarande den del som du har varit frånvarande, men det kräver att du och din arbetsgivare har kommit överens om en förlängning (AD 2020 nr 53). Om du inte har varit frånvarande, så gäller det nyss nämnda inte för dig. Observera att en provanställning hos samma arbetsgivare inte kan upprepas, vilket betyder du inte kan få en ny provanställning. Den provanställning som du har ska övergå i en tillsvidareanställning efter sex månader (prop. 1981/82:71 s. 49 f.). Om du inte heller har avtalat med arbetsgivaren om att din anställning ska övergå till en annan tidsbegränsad anställning, så måste din provanställning ha övergått i en tillsvidareanställning (AD 2010 nr 95). Denna övergång är automatisk.

Vem har rätt att få fastanställning i ditt scenario?

Efter sex månaders provanställning har ni båda rätt till fastanställning. Så länge du inte har varit frånvarande eller har avtalat med din arbetsgivare om att din anställning ska vara tidsbegränsad, så bör du redan vara tillsvidareanställd. Denna rätt kan din arbetsgivare inte kringgå. Detsamma gäller egentligen din kollega som anställdes tre månader efter dig.

Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är följande. Efter sex månader bör du vara fastanställd, så länge arbetsgivaren inte avslutade din anställning. Detta gjorde din arbetsgivare tydligen inte. Att din arbetsgivare förlängde din provanställning lär utgöra ett brott mot reglerna om provanställningar. Har du lidit ekonomisk skada av att inte ha blivit fastanställd, så kan jag rekommendera att du kontaktar en jurist för att se hur du kan få kompensation. Du kan även begära ideellt skadestånd (så kallad allmänt skadestånd), men om du gärna vill fortsätta jobba på arbetsplatsen bör du noga överväga om du vill gå denna väg då det kan skada din relation till din arbetsgivare. Även i ett sådant fall rekommenderar jag att du pratar med en jurist.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”