FrågaPROCESSRÄTTRättshjälp30/06/2020

När har man rätt till en offentlig försvarare?

https://lagen.nu/1942:740#K21P3aS1Hej

Jag står åtalad för bidragsbrott (5000-K287245-19)

Har under 16 (el 12 ggr beroende på hur man ser det)

fått utbetalt för högt belopp ifrån Kommunals a-kassa

perioden nov 17- feb 18 på 47 475 kr. Är tidigare ostraffad.

Har till dags datum 27 kvar att betala av på ovanstående

skuld.Hur stor chans är det att få en offentlig försvarare?

Känner mig totalt vilsen å vet knappt vad jag ska tro nu när

jag försöker läsa in mig på ämnet.Vad kan ev påföljd bli?

Tacksam för svar.

// Sofi

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du står åtalad för bidragsbrott och undrar om du har rätt till en offentlig försvarare samt vilken eventuell påföljd som kan aktualiseras vid en dom.

Rätt till offentlig försvarare

Rätten till offentlig försvarare regleras i 21 kap. 3 a § Rättegångsbalken, RB.

Enligt 21:3 a § RB har man rätt till en offentlig försvarare om man sitter anhållen eller häktad och begär en offentlig försvarare eller om man är misstänkt för ett brott som ger minst sex månaders fängelse och begär en offentlig försvarare. I alla andra fall måste tingsrätten pröva om det finns behov av en offentlig försvarare. I 21:3 a § 2 st anges tre olika situationer där ett sådant behov kan finnas för den tilltalade. Det rör sig om 1. om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet (utredningen är komplicerad). 2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till en annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening (då valet av påföljd är svårt). 3. om det i övrigt finns särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.

Bidragsbrott regleras i Bidragsbrottslag (2007:612).

Av 2 § i lagen framgår det att den som gjort sig skyldig till bidragsbrott döms till fängelse i högst två år. Anses brottet vara ringa dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

Eftersom du inte sitter anhållen eller häktad blir möjligheten att få en offentlig försvarare beroende på om du står åtalad för bidragsbrott av normalgraden eller om det anses vara ett ringa brott. Som ovan nämnt har bidragsbrott av normalgraden fängelse i två år i straffskalan och då kan du få en offentlig försvarare om du begär det. Åtalas du för ringa brott, med straffskala på fängelse i högst sex månader, kan du inte få det. Eftersom kriteriet i 21:3 a § RB nämner brott som ger minst sex månaders fängelse. Du har rätt att få en offentlig försvarare ifall du är misstänkt för ett brott som inte kan leda till ett mildare straff än 6 månaders fängelse. 6 månaders fängelse är alltså ett minimikrav för att du ska få en offentlig försvarare.

Val av påföljd

Det är svårt att med exakthet säga vilken påföljd du kan vänta dig vid en ev. fällande dom. Normalstraffet för bidragsbrott är villkorlig dom och dagsböter. Om brottet bedöms som ringa, dvs. om den felaktigt utbetalade summan är låg eller om det finns andra omständigheter som gör att brottet bedöms som mindre allvarligt, blir straffet i allmänhet enbart böter. Igen, det är dock svårt för mig att säga hur domstolen kommer bedöma i det enskilda fallet.

Med vänliga hälsningar,

Melvin KericRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Processrätt och Rättshjälp? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”