När har man rätt att ta del av bevismaterial i brottmål?

2021-06-29 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Min väninna är kallad till förhör pga fortkörning, tror vi.Polisen vill inte uppge för vad riktigt, det är sekretess A, står det.Har hon rätt att ta del av bevisningen innan förhöret, om inte?Har hon rätt och få del av bevisningen hos polisen innan de börjar förhöret?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När har man rätt att ta del av bevisning?

Inom ramen för brottmål under förundersökningen har den som är skäligen misstänkt och dennes försvarare rätt att fortlöpande ta del av det som förekommit vid förundersökningen (23 kap 18 § rättegångsbalken). Förutsättningen är dock att åklagaren finner att detta kan ske utan men för utredningen. Om den misstänkte och försvararen nekas ta del av vad som förkommit under förundersökningen ska förundersökningsledaren ange skälen till detta. När "slutförhör" hålls med den misstänkte har denne en ovillkorlig rätt att ta del av allt bevismaterial, vilket sker innan åklagaren avgör åtalsfrågan.

Sammanfattning och din väninnas fall

Det är svårt att säga exakt vad som gäller i din väninnas fall. Skulle det vara så att hon är skäligen misstänkt har hon rätt att ta del av bevisningen i fallet så länge detta kan ske utan men för utredning och så länge material inte är sekretessbelagt. Är hon däremot inte skäligen misstänkt har hon ingen rätt att få ta del av bevismaterial varken innan eller efter förhör. Vid slutförhör eller om din vännina skulle bli åtalad har hon en ovillkorlig rätt att ta del av allt bevismaterial.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler funderingar kan du alltid höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Ida Zackariasson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?