När har man rätt att få tillbaka beslagtagna föremål?

2021-03-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Polisen tog lite saker i från mig i beslag för ett år sen sen des har jag inte hört någonting av de. När har jag rätt att få tillbaks mina saker.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum
Rätten för polis att ta föremål i beslag regleras i 27 kap. Rättegångsbalken (1942:740), som förkortas RB. Även 36 kap. Vi kommer även se till 36 kap. i Brottsbalken (1962:700), som förkortas BrB.

Beslagtagning
För att polisen skall ha rätt att beslagta ett föremål måste det antas ha betydelse för brottsutredningen (1 § 27 kap. RB). Polisen har rätt att behålla dessa föremålen så länge som det behövs för utredningen av brottet. Detta betyder dock inte att polisen kan behålla föremålen hur länge de vill.

Vad kan du göra?
Om du är missnöjd med polisens beslut att beslagta dina saker har du möjlighet att begära en prövning av beslutet hos tingsrätten under förundersökningen (6 § 27 kap. RB). Domstolen skall då pröva om polisen har rätten att behålla föremålen eller om de skall lämna tillbaka dessa direkt.

När polisen inte längre har användning för de beslagtagna föremålen ska beslutet om beslagtagning upphävas (8 § 27 kap. RB). Du har då rätt att få tillbaka föremålen och polisen skall meddela dig så fort som möjligt för att hämta sakerna (8 a & 8 b §§ 27 kap. RB).

Förverkad egendom
Domstolen kan dock förklara beslagtagen egendom som förverkad (36 kap. BrB). Detta innebär att egendom som skapats genom brott, eller använts för att utföra brott, skall tas ifrån brottslingen (1-2 §§ 36 kap. BrB).

Hoppas detta besvarar din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1198)
2021-10-05 Är man icke skyldig eller oskyldig om man inte döms för brott av domstolen?
2021-09-30 Kan en jurist vara användbar när man avser att överklaga?
2021-09-30 Hur kommer jag i kontakt med någon som kan hjälpa mig med rådgivning?
2021-09-30 Polisens möjligheter till topsning

Alla besvarade frågor (96421)