Har köparen rätt att häva köpet enligt köplagen?

2021-07-26 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Min son sålde en gammal husvagn från 89, i april. Köparen undersökte vagnen noga. Min son har inte vetat om nån fukt han har ägt vagnen i ett år. Där han nu hävdar att det dolts fel har min son fått förklarat att det var en kåpa för ventilation av ägaren innan. Ingen misstanke om fukt har funnits ingen dålig lukt. Nu efter tre månader har köparen efter att han felaktigt lyft husvagn så att stödbenen bak trycktes upp i karossen hittat ruttet trä. Han har nu anlitat en advokat och vill häva köpet. Han betalade 37000 för vagnen. Den är ju nu inte i det skick som den var när han köpte den. Nu är den obrukbar vilket den inte var vid köpet. Har han rätt att häva köpet och få tillbaka hela summan
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att din son har sålt en husvagn i egenskap av privatperson och att du undrar om köparen har rätt att häva köpet.


Eftersom din fråga gäller köp mellan två privatpersoner blir köplagen (KöpL) tillämplig. Om din son i stället har sålt husvagnen i egenskap av näringsidkare till en konsument, blir konsumentköplagen (KköpL) tillämplig (1 § första stycket KköpL).


Köparen får inte såsom fel åberopa vad hen borde ha märkt vid undersökningen

I din fråga nämner du att köparen har undersökt husvagnen noga. Enligt köplagen har köparen inte någon allmän skyldighet att undersöka varan före köpet. I fall köparen ändå har undersökt varan, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen (20 § andra stycket KöpL). Om köparen av din sons husvagn borde ha märkt fukten vid sin undersökning, får han alltså inte åberopa detta såsom fel.


Bedömningen av vad köparen borde ha märkt görs med beaktande av hur omfattande hans undersökning varit och vilka möjligheter han haft med hänsyn till sina kunskaper och erfarenheter att upptäcka felet vid undersökningen.


Köparen har i första hand rätt att kräva avhjälpande eller omleverans

När varan är felaktig och det inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet (30 § KöpL). Köparen kan dock inte göra gällande vilken felpåföljd som helst, bara för att just den felpåföljden passar honom bäst. Vid fel i vara har köparen i första hand rätt att kräva avhjälpande eller omleverans (34 § KöpL). Köparen har i andra hand rätt att kräva prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation (37 § första stycket KöpL).


När har köparen rätt att häva köpet?

För att köparen ska ha rätt att häva köpet krävs att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom, och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). I din fråga nämner du att husvagnen inte längre är i det skick som den var när din son sålde den. Som utgångspunkt får köparen inte häva köpet om han inte kan lämna tillbaka varan väsentligen oförändrad och oförminskad (66 § första stycket KöpL). Köparen har dock fortfarande rätt att häva köpet, om varan har förstörts eller försämrats till följd av en åtgärd som varit behövlig för att undersöka om varan är felfri (66 § andra stycket andra punkten KöpL).


Vad gäller i ditt fall?

Slutsatsen är att om köparen av sin sons husvagn borde ha märkt fukten vid sin undersökning, får han inte åberopa detta såsom fel. Om köparen inte borde ha märkt felet, kan han i första hand kräva avhjälpande eller omleverans. Köparen har i andra hand rätt att kräva prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation.


Köparen av din sons husvagn har rätt att häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom, och om din son insåg eller borde ha insett detta. Trots att husvagnen inte är i det skick som den var när din son sålde den, har köparen rätt att häva köpet, om husvagnen har förstörts eller försämrats till följd av en åtgärd som varit behövlig för att undersöka om husvagnen är felfri.


Vi på Lawline kan hjälpa er!

Om ni behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att ni bokar tid hos en av våra jurister. Ni kan enkelt boka en tid här.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Casper Eriksson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1413)
2021-09-15 Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?
2021-09-10 Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?
2021-09-07 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig båt?
2021-09-06 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig bil på blocket?

Alla besvarade frågor (95720)