När har jag rätt till uppskov med vinstskatten när jag sålt min bostad?

FRÅGA
Jag har sålt min bostad som jag äger till 25% och min mor till 75%. Vi har gjort en vinst på cirka 600 000, vilket ger en reavinst skatt på 132 000. Detta ger mig en vinstskatt på 33 000 som jag skulle vilja söka uppskov på. Vad jag har läst måste det möjliga lägsta beloppet vara 50 000 för att kunna få uppskov. Stämmer detta och finns möjlighet att ansöka om uppskov även fast beloppet understiger 50 000? (Jag har köpt en dyrare bostad som pengarna behövs till).
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Generellt om uppskov:

För att få slutligt uppskov med beskattningen om du säljer din bostad med vinst måste fyra förutsättningar vara uppfyllda, enligt 47 kap. 2-5 § inkomstskattelagen.

1.Att du säljer en privatbostad i Sverige eller övriga EES-området (ursprungsbostad). En privatbostad är ett småhus, tex. en villa eller ett radhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt där du och dina närstående har använt mer än hälften av ytan till permanentboende.

2.Att den privatbostad som du säljer har varit din permanentbostad. Privatbostaden har varit din permanentbostad om du varit bosatt där minst ett år eller om du varit bosatt där minst tre av de fem senaste åren. Undantag finns om du tvingas sälja tex. genom expropriation.

3.Du köper en ny bostad i Sverige eller övriga EES-området. Den nya bostaden ska vara ett småhus, en ägarlägenhet, en tomt där det uppförs småhus/ägarlägenhet eller en bostadsrätt.

4.Du flyttar in i den nya bostaden senast den 2 maj andra året efter försäljningen av ursprungsbostaden.

Beloppsgräns:

Enligt 47 kap. 6 § inkomstskattelagen får uppskovsbeloppet inte understiga 50 000 kronor, och vid delägd bostad gäller beloppsgränsen varje delägare för sig. Endast om det är fråga om expropriation eller liknande tvångsavyttring är beloppsgränsen lägre (10 000 kronor). Tyvärr finns inga andra undantag.

Sammanfattningsvis så stämmer det du läst dig till. Även fast att alla kriterier för uppskov är uppfyllda får man inte göra uppskov med vinstskatten om summan understiger 50 000 kronor.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Vänligen,

Frida Deivard
Fick du svar på din fråga?