När har jag rätt till sänkning av hyra som inneboende i bostadsrätt?

2018-04-16 i Hyresavtal
FRÅGA
Min son har varit inneboende i snart ett år som student i en bostadsrätt, med hyra av ett rum av tre. Kan vi överklaga den höga hyran han har fått betala? Han har fått betala 4000 kr för ett rum, totalhyran för bostadsrätten ligger på 4200 kr.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Parterna är fria att komma överens om hyran

Eftersom att din son hyr ett rum i en bostadsrätt så tillämpas lagen om uthyrning av egen bostad. Enligt den lagen får parterna fritt komma överens om hyran och prissättningen av denna.

Hyran får inte påtagligt överstiga drift- och kapitalkostnader

Om din son vill ändra ett avtalsvillkor, som exempelvis hyran, ska han i första hand skriftligen meddela sin hyresvärd om att han vill ändra det avtalsvillkoret (4 § första stycket lag om uthyrning av egen bostad). Om hyresvärden inte går med på en nedsättning av hyran kan din son ansöka om sänkning av hyran hos hyresnämnden i kommunen. För att få hyran sänkt krävs det att den överenskomna hyran påtagligt överstiger kapitalkostnaderna och driftkostnaderna för boendet (4 § andra stycket lag om uthyrning av egen bostad).

Vad ni kan göra

I din fråga framgår inte vad som ingår i hyran som din son betalar idag. Det är därför svårt för mig att säga om han betalar mycket eller lite i förhållande till de totala drifts- och kapitalkostnaderna. I första hand kan din son försöka förhandla ned sin hyra med sin hyresvärd. Detta gör han genom att skriftligen meddela hyresvärden att han vill ändra hyresvillkoren i avtalet.

Om hyresvärden inte går med på en sänkning kan ni i andra hand ansöka om en sänkning av hyran hos hyresnämnden. För en sänkning krävs det att hyran påtagligt överstiger de drift- och kapitalkostnader som finns för hans boende. Om hyresnämnden tycker att hyran är för hög kommer de att sätta ned den. Genom nämndens beslut ändras hyresbeloppet till det belopp som hyresnämnden bestämmer (5 § lag om uthyrning av egen bostad). Det finns ingen möjlighet till retroaktiv ändring av hyran, dvs om hyran skulle sänkas går det inte att få pengar tillbaka för de månader som han redan har betalat en högre hyra för.

Om du vill ha vidare hjälp är du varmt välkommen att ställa en ny fråga eller boka tid för rådgivning med en jurist hos oss på Lawline.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Olivia Hübenette
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll