När har jag rätt till min semestersättning?

Hej,

Jag är säsongsanställd från den 1 december 2021 till den 20 april 2022. Jag har 75% anställning och en fast månadslön på 22100kr före skatt.

På mina samtliga lönespecifikationer framkommer det ingeting om intjänade semesterdagar eller utbetald semesterersättning.

När jag frågar företagets eknomiansvarig säger hon till mig att det kommer på lönespecifikation men först när sista lönen utbetalas. Jag vill påstå att jag har aldirg varit med om att varken semesterdagar inte märks eller semesterersättning inte betalas ut varje månad.

Är det korrekt av företaget att inte specifiera intjänade semesterdagar eller inte betala ut semesterersättning?

Vänligen /

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Frågor gällande semester regleras i semesterlagen och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Jag kommer först redogöra närmare för vilka regler som gäller i ditt fall, men ett sammanfattat svar på din fråga kommer finnas längst ner i texten.

Man kan avtala om semestersättning istället för semesterledighet

Som utgångspunkt gäller att en arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. En arbetsgivare och arbetstagare kan dock komma överens om att inte förlägga någon semesterledighet utan i stället ge ut semestersättning (2a §, 4 § och 5 § semesterlagen).

Semesterlagen är tvingande till arbetstagarens förmån. Detta innebär att arbetsgivaren inte kan avtala bort arbetstagarens rätt till semesterersättning genom avtal (2 § semesterlagen).

Utbetalningen av semestersättning kan ske med lönen varje månad eller i slutet av anställningen som en klumpsumma

Utbetalningen av semestersättning kan ske i samband med arbetstagarens lön varje månad eller i slutet av varje år, men senast en månad efter att anställningen har upphört. Tiden för när utbetalning ska ske kan dock förlängas om det inte går att beräkna semesterersättningen inom en månad efter anställningens upphörande (30 § semesterlagen).

Semestersättning presumeras aldrig ingå i lönen om det inte öppet och tydligt framgår i lönespecifikationen

Av semesterlagens förarbeten framgår att semestersätning aldrig ska presumeras ingå i lönen. En arbetsgivare kan dock inkludera semestersättning i lönen om detta sker på ett "öppet och tydligt sätt". Detta innebär att det ska framgå separat i lönespecifikationerna hur mycket lön som utgör semestersättning (se prop. 2009/10:4 s. 37).

Sammanfattning

Om det inte har framgått tydligt på dina lönespecifikationer varje månad att månadslönen är inkluderat semestersättning, så anses inte semestersättning ha getts till dig. Hela semestersättningsbeloppet (för alla månader du har arbetat) kan dock ges till dig i slutet av anställningen, men i normalfallet senast en månad efter din anställning har upphört.

Din arbetsgivare kan alltså välja att inte ange semestersättning i lönespecifikationen och därmed inte betala ut semestersättning förens i slutet av din anställning, men i så fall ska du ha rätt till semestersättning för alla arbetade månader.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Om ditt problem inte löser sig eller om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Semester och semesterersättning ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000