När har jag rätt till mertidsersättning?

FRÅGA
Jag är anställd hos företag X enligt restaurang & hotell kollektivavtalet, Jag är anställd på 0 timmar i veckan, men har jobbat knappa 140 timmar denna månad (juli). Har jag rätt att kräva mertidsersättning eller något sådant. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Mertidsersättning betalas ut till deltidsanställda som arbetar mertid, det vill säga arbetar fler timmar än vad som ingår i den ordinarie arbetstiden upp till normalarbetstiden vanligen 40 timmar per vecka (10 § arbetstidslagen).

Förutsatt att kollektivavtal inte anger annat innebär mertid för dig när du jobbar mer än 0 men mindre än 40 timmar per vecka. Jobbar du över 40 timmar per vecka kallas det för övertid (5 § och 7 § arbetstidslagen).

För att ha rätt till ersättning för mertid anges detta antingen i kollektivavtal och/eller ditt anställningsavtal. Där kan även anges att "mertid ersätts med ordinarie timlön" vilket innebär att du inte kommer få något utöver din vanliga timlön för dessa timmar. Ersättning för övertid kan också anges i kollektivavtal och/eller anställningsavtal och utgår vanligen med högre timlön.

Sammanfattning

Eftersom du har ett nolltimmarsavtal, anställd på noll timmar i veckan, är det mest troligt att antingen ditt anställningsavtal eller kollektivavtal anger att mertid för dig ersätts med ordinarie timlön, det vill säga att du inte har rätt till mer lön än din ordinarie timlön.

Om du däremot arbetar mer än normalarbetstiden, vanligen 40 timmar per vecka, kan du ha rätt till övertidsersättning om detta anges i kollektivavtal eller anställningsavtal.

Min rekommendation är du läser igenom ditt kollektivavtal samt anställningsavtal för att se vad som anges där om mertid och övertid eftersom jag inte kan hitta de specifika avtal som gäller för dig.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom OB-ersättning och övertid (77)
2021-08-15 När har jag rätt till mertidsersättning?
2021-08-10 Hur lång tid tillbaka kan jag kräva OB-ersättning som jag inte fått?
2021-07-11 Har jag rätt till extra ersättning när jag blir beordrad att jobba utöver ordinarie arbetstid?
2021-05-17 Hur fungerar OB-ersättning?

Alla besvarade frågor (96428)