När har hyresvärden rätt att kräva ersättning för bristfällig flyttstädning?

Vid utflyttning från hyreslägenhet, har hyresvärden rätt att ta betalt för bristande städning om han själv inte haft någon kostnad för densamma, alltså inte anlitat städfirma, utan endast baserat beloppet på ersättning på offert han begärt in från en städfirma?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglering av hyresrätter finns normalt i 12 kap. Jordabalken, som även kallas hyreslagen. Däremot innehåller kapitlet inga regler om flyttstädning.

Vad ska gälla vid flyttstädning?

Det finns inga klara regler angående vad som ska gälla vid flyttstädning, istället brukar det vanligtvis vara reglerat i hyresavtalet. Det brukar också sägas att en hyresgäst normalt sett ska lämna ifrån sig lägenheten i samma skick som vid inflyttning. Utöver detta går det att finna olika rekomendationer och texter på internet kring hur standard för en flyttstädning normalt ska vara.

Kan hyresvärden kräva ersättning för bristfällig flyttstädning?

Ifall det är reglerat i hyresavtalet att det är hyresgästen som ska stå för flyttstädningen, har hyresvärden rätt att kräva ersättning från den hyresgäst om den inte fullföljt den avtalsförpliktelsen. Det kan gå till antingen genom att hyresvärden säger till hyresgästen att komma tillbaka och fullfölja städningen eller mer vanligt, skickar en faktura för den kostnad som hen hade för att få det städat.

Gällande din situation, är det troligt att hyresvärden har städat själv istället för att anlita en städfirma. Om den krävda ersättningen utgår från vad en städfirma hade betalat för samma arbete så går det att anta att summan är skälig. En trolig anledning till att hyresvärden skulle begära en offert är för att kunna kräva en skälig summa ersättning av er, istället för att själv hitta på en summa. Även om hyresvärden inte har haft en faktisk kostnad så har denne fått lägga tid och arbete för att uppfylla det som var hyresgästens ansvar, och har därför rätt att kräva ersättning för det.

Dock kan en hyresgäst alltid bestrida en faktura, och då är det hyresvärden som ska bevisa att städningen inte var tillräckligt bra samt att summan är skälig. Om hyresvärden har städat själv kan det vara svårare att bevisa.

Jag hoppas att detta gav svar på din fundering! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss här på Lawline.

Vänligen,

Erica LagerRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning