När har en ordningsvakt gått för långt?

FRÅGA
Hej!Min sambo blev slagen av en säkerhetsvakt på en nattklubb, där säkerhetsvakten spräckte en av min sambos tänder, gav honom en blåtira och en svullen näsa... Min sambo slog inte tillbaka en enda gång utan frågade varför han blev slagen, han blev då utförd utanför nattklubben och polisen kom för att ta honom till arrest... Hur gör jag för att väcka åtal mot säkerhetsvakten?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar över hur möjligheterna till att väcka åtal mot en säkerhetsvakt ser ut i de fall då denne använder sig av övervåld. Vid rättsliga frågor om säkerhetsvakter/ordningsvakter är det lagen om ordningsvakter (LOV) samt brottsbalken (BrB) som tillämpas.

Ordningsvaktens befogenheter och skyldigheter

Endast den får förordnas till ordningsvakt som med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget och har fyllt 20 år (4 § första meningen LOV). Det förstnämnda kriteriet är det som blir aktuellt att ifrågasätta med avseende till ordningsvaktens agerande. Kriteriet är vagt formulerat och således gör man en enskild bedömning från fall till fall för vad som anses som "lämpligt" agerande av ordningsvakten. Utifrån den information jag har fått angiven verkar agerandet ifråga inte ha varit särskilt lämpligt.

För att verkställa en åtgärd får en ordningsvakt inte använda strängare medel än förhållandena kräver (8 § första stycket första meningen LOV). Återigen är detta en bestämmelse som talar till nackdel för ordningsvaktens agerande då det rör sig om tydliga skador mot din sambo som icke står i proportion till syftet med ingripandet.

Vidare så ska en ordningsvakt, när hen ingriper, se till att åtgärden inte väcker onödig uppmärksamhet eller orsakar större olägenhet än som är oundviklig med hänsyn till dess syfte (8 § andra stycket LOV). Här kan man alltså föra argumentet att skadorna på din sambo är av större olägenhet och att det antagligen hade kunnat undvikas, beroende på hur annorlunda ordningsvakten hade ingripit.

Vad kan man göra i dessa situationer?

Om vi utgår ifrån att ordningsvakten faktiskt agerat utöver sina befogenheter vid ingripandet mot din sambo så rör det sig om tjänstefel (20 kap. 1 § BrB). En viktig förutsättning för att denna bestämmelse ska komma ifråga är att gärningen inte kan anses som ringa, dvs. att den inte är av obetydlig storlek.

En ordningsvakt förordnas av Polismyndigheten. Det är alltså Polismyndigheten som har auktoriteten att återkalla förordnandet (5 och 9 § LOV). Hur man går tillväga för att uppnå detta är helt enkelt genom att göra en polisanmälan. Där finns instruktioner och information om hur anmälan ska göras. Värt att notera är att alla ordningsvakter har ett förordnandenummer som är knutet till deras namn- och personnummer, något som de är skyldiga att uppge. Det kan alltså vara en bra idé att kontakta nattklubben för att ta reda på vem som var i tjänst den kvällen för att underlätta en eventuell utredning.

Du kan läsa mer om ordningsvakter här.

Hoppas du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan

Med vänliga hälsningar,
Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (69)
2021-01-11 Vad har en väktare för befogenheter?
2021-01-02 Hur länge står brott med fängelse som straffpåföljd med i belastningsregistret?
2020-11-07 Vilka befogenheter har en kontrollant i kollektivtrafik?
2020-11-07 Väktares skyldighet att ingripa

Alla besvarade frågor (88504)