När har den tilltalade rätt till offentligt försvarare vid brottmål?

2019-03-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
När har den tilltalade rätt till offentligt försvarare när det gäller brottmål?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om offentlig försvarare hittar du i 21 kap. rättegångsbalken.

Huvudregeln är att om den misstänkte är anhållen eller häktad så ska offentlig försvarare förordnas för honom, om han begär det. Offentlig försvarare ska också på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott, där straffet inte är lindrigare än fängelse i sex månader (21 kap. 3a § rättegångsbalken)

Vidare finns även vissa undantagsomständigheter där en offentlig försvarare ska förordnas (21 kap. 3a § andra stycket).

1. En offentlig försvarare ska förordnas om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,

2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom, samt

3.om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.

Vänligen,

Maria Simeonidou
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (939)
2019-10-09 Hur lyder rättsfrågan i NJA 2018 s.487?
2019-10-07 Syftet med hemliga tvångsmedel.
2019-10-01 Vad är formell rättvisa?
2019-10-01 Kommer hemlig dataavläsning omfatta uppgifter som fanns redan innan lagen träder ikraft?

Alla besvarade frågor (73748)