När hamnar man i polisens misstankeregister?

Om man har varit misstänkt för brott. Delgivits misstanke - varit anhållen .. förundersökning inleds. mm Men sen läggs förundersökningen ner antingen av brist på underlag för förundersökningen eller att åklagaren kommer fram till att det inte längre finns skäl att misstänka att vederbörande har begått brott - tex för anna person identifieras som gärningsperson eller andra skäl där ingen person identifieras med et är klart att den misstänkte inte är skyldig. När hamnar man i dessa fall i misstankeregistret ?

Lawline svarar

Hej, kul att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

En person som skäligen misstänkt för ett brott hamnar i polisens misstankeregister. Detta bl.a. för att underlätta brottsutredningen och samarbetet myndigheter emellan som jobbar med brottsbekämpning. Vidare krävs att personen som är skäligen misstänkt har fyllt 15 år och brottet denne är misstänkt för finns med i brottsbalken eller annan lag där strängare straff än böter kan dömas ut eller om brottet har begåtts utomlands och motsvarar ett "brottsbalksbrott" eller brott med strängare straff än böter i straffskalan i Sverige och rättegång angående personen skuld ska ske i Sverige, se 3 § lag (1998:621) om misstankeregister.

När någon inte längre är skäligen misstänkt för ett sådant brott jag redogjort för ovan finns inte anledning för polisen att ha kvar uppgifter om misstanke i misstankeregistret. Uppgifterna ska då tas bort ur registret, se 13 § lag (1998:621) om misstankeregister.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,


Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo