När gåva om bostadsrätt fullbordas

2015-12-30 i Gåva
FRÅGA
Om ett gåvobrev finns på en bostadsrätt där gåvan ej är genomförd (givaren bor fortfarande kvar och står för bostadsrätten). Givaren avlider och har skrivit ett testamente där bostadsrätten skall tillfalla annan person, ej den som var angiven i gåvobrevet. Vad gäller (Det finns inga bröstarvingar).
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Ett testamente verkställs i och med att den som upprättat testamentet avlider. Har personen i fråga när denne varit vid liv gett bort en bostadsrätt som gåva är det gåvotagaren som blir innehavaren av bostadsrätten. För fullbordande av gåva av bostadsrätt krävs det även att bostadsrättsföreningen underrättas om gåvan.

Görs gåva genom en muntlig utfästelse blir den fullbordad i och med att gåvan lämnas över till gåvotagaren, enligt 1 § lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva. Finns det ett gåvobrev anses gåvan dock redan vara fullbordad i och med att gåvobrevet lämnas över till gåvotagaren. För bostadsrätter gäller det som nämnt att även bostadsrättsföreningen underrättas om gåvan för att den ska anses vara fullbordad. Gåvan torde även bli fullbordad om gåvotagaren endast har kännedom om gåvobrevet men ännu inte fått den.

Finns gåvobrev och har bostadsrättsföreningen underrättas om gåvan har bostadsrätten som sagt övergått till gåvotagaren och gåvogivaren kan därmed inte testamentera bort en bostadsrätt som denne inte är bostadsrättshavare till. Den som vill göra gällande att testamente är utan verkan på grund av den som testamenterat bort en bostadsrätt inte var innehavaren till denna måste göra detta gällande.

Vänliga hälsningar,

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (673)
2020-11-29 återbetalning av gåva via swish
2020-11-29 givit pengar i gåva, kräva tillbaka pengarna?
2020-11-22 Kan en dement godkänna ett gåvobrev?
2020-11-15 Får min kompis ta tillbaka en gåva?

Alla besvarade frågor (86839)