När går risken för en vara över på köparen?

Vem ansvarar för ett paket som hängts utanpå postlådan.

Hej.

Jag beställde några varor på nätet från ett företag.

Varorna levererades till min postlåda, dock hängdes de utanpå då paketet inte fick plats i postlådan. Postlådan är av standardtyp enligt PostNords rekommenderade mått. Min postlåda är placerad tillsammans med flera andra personers postlådor utefter en landsväg c.a 10-15 meter från vår tomtgräns.

Jag fick en notis i min mobiltelefon att paketet har avlämnats kl 10.40. Jag befinner mig på jobbet och kan omöjligen ta paketet. När jag kommer hem c:a kl 16.30 så är paketet borta.

Jag reklamerar detta till säljaren. Varpå säljaren hänvisar till någon paragraf i konsumentköplagen och hävdar att det är mitt ansvar som köpare att paketet förkommit då det är levererat till min postlåda. Samtidigt påstår sig säljaren ha reklamerat detta till PostNord och meddelar mig att vi får väll se om det blir någon ersättning.

Kan ni hjälpa mig med vad som gäller i detta fall.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Det verkar som att du köpt dessa varor som privatperson (konsument) från ett företag (näringsidkare), och därför är konsumentköplagen (KKöpL) aktuell, vilken även säljaren hänvisar till (1 § KKöpL). Något som kan vara bra att ha i åtanke är att konsumentköplagen är tvingande till konsumentens fördel, alltså får säljare inte avtala något som skulle ge en konsument sämre skydd än vad lagen medger, dock får man avtala om mer förmånliga villkor (3 § KKöpL).

Precis som säljaren är inne på så går risken över på köparen vid avlämnandet av varan (8 § andra stycket KKöpL). När risken har gått över på köparen innebär det att köparen måste betala för varan även om den till exempel kommit bort eller förstörts (8 § första stycket KKöpL).

Den avgörande punkten är alltså när varan avlämnats, eftersom det är då risken går över på dig som köpare.

När en vara har transporterats till köparen är den avlämnad när den kommit i köparens besittning (6 § KKöpL). Med besittning menas när köparen tagit hand om varan eller om den på annat sätt överlämnats till köparen. Normalt anses en vara ha kommit i köparens besittning om den lämnats i en brevlåda fastän köparen inte är hemma. Ett annat exempel på när en vara anses ha kommit i köparens besittning kan vara när en vara lämnats på en altan till ett hus (prop. 1989/90:89). Dock brukar det inte räknas som att varan kommit i köparens besittning om varan lämnats utanför dörren till en lägenhet i ett hyreshus.

Problemet i ditt fall är ju såklart att paketet hängts utanpå brevlådan och inte lagts i den. Hade det lagts i brevlådan så hade den ju ansetts ha kommit i din besittning. Men på grund av att paketet hängdes utanpå så är det lite oklart om det kan anses ha kommit i din besittning. Såvitt jag kan se så finns det inga avgöranden eller andra uttalanden om bedömningen kring avlämnandet när en vara hängts utanpå brevlådan. Jag anser dock att det finns argument för att paketet inte ska anses ha kommit i din besittning. Eftersom din brevlåda står utanför din tomtgräns, den står med ett flertal andra brevlådor och dessa står längst med en väg kan man argumentera för att du inte hade en sådan kontroll över paketet när det hängdes utanpå brevlådan så att det kan anses ha kommit i din besittning. Ett råd kan därför vara att vända dig till säljaren igen och säga att du inte anser att paketet kommit i din besittning. Detta då det faktiskt inte lagts i brevlådan och eftersom paketet hängdes på ett sådant sätt att det var lätt för andra att få tag i det så hade du inte sådan kontroll över den att den kan anses ha kommit i din besittning. På grund av det oklara rättsläget är det dock svårt att säga hur säljaren ställer sig till detta.

Slutligen kan det också alltid vara bra att kolla igenom ditt köpeavtal. Som nämnts ovan så får man ju som näringsidkare (till exempel företag) inte avtala om villkor som ger sämre skydd för konsumenten än vad konsumentköplagen medger. Dock får man avtala om bättre. Det skulle därför vara möjligt att ni avtalat om förmånligare villkor, det är därför alltid bra att dubbelkolla för att se vad som skrivits om leverans i köpeavtalet.

Hoppas du fick hjälp på din fråga, och annars får du gärna återkomma!

Jeanna de MaréRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo