När gallras uppgifter om misshandel ur belastningsregistret?

FRÅGA
Dömd för misshandel ! Hur länge finns prick i registret? Har bet böter
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga återfinns i lagen (1998:620) om belastningsregister (BRL). I 1 § BRL här står det att polismyndigheten ska föra ett belastningsregister. Av 3 § BRL här framgår vad registret ska innehålla uppgifter om. Detta är bl.a. uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott. Eftersom du är dömd för misshandel så finns det därför uppgifter om detta i ditt belastningsregister. Enligt 9 § BRL här har enskild rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Dessa uppgifter ska på begäran lämnas ut utan avgift en gång per kalenderår. Du kan således begära ut ditt belastningsregister gratis en gång per år för att kolla vad som står där om dig.

Frågan om när uppgifterna, om den misshandel som du är dömd för, kommer att gallras ur registret beror på vilken påföljd du fick i din dom samt om du var under 18 vid tidpunkten för brottet. Du skriver i din fråga att du har betalat böter. Om det är så att du endast fick böter som påföljd kommer uppgifterna enligt 17 § 9 p. BRL här att försvinna ur registret fem år efter domen. Om det istället är så att du t.ex. fick villkorlig dom förenat med dagsböter så gallras uppgifterna enligt 17 § 4 p. a BRL här tio år efter domen, eller fem år efter domen om du var under 18 år vid tidpunkten för brottet enligt 17 § 4 p. b BRL här . Om du vill veta mer om detta kan du gå in och läsa i de lagrum som jag hänvisat till eller på polisens hemsida där de skriver om hur länge uppgifter finns kvar i belastningsregistret, se här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Sara Bengtsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (441)
2021-07-31 Vad kan jag göra som anhörig om någon utsätts för psykisk och fysisk misshandel
2021-07-31 Hur många års fängelse kan man få om man döms för misshandel?
2021-07-10 Är det brottsligt att orsaka en olycka?
2021-07-06 Brottsligt att medvetet låta myndig person svälta ihjäl?

Alla besvarade frågor (94634)