FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder11/08/2020

När gallras brott ur belastningsregistret vid böter, ungdomstjänst och kontaktförbud?

Hej, jag har blivit dömd för några brott, och jag undrar när kommer de tas bort från min belastningsregister?

De brott jag har blivit dömd för är

1 ( olagligt anskaffande alkohol ) 2014-05-09 och jag fick dagsböter för detta brott.

2 olagliga förföljelse 2015-09 30 och fick ungdomstjänst för detta.

3 kontaktförbud 2014-10-08

4 Kontaktförbud 2015-07-10

Under brottet begicks och jag har blivit dömd för var jag under 18 år.

Tack på förhand med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om när uppgifter gallras (försvinner) ur belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister (BRL). När uppgiften försvinner beror på vilken påföljd man har fått för brottet. Jag kommer nedan i tur och ordning att gå igenom vad som gäller för de påföljder som du skriver att du har fått.

Gallring vid böter

Brott där man har fått böter som påföljd gallras fem år efter domen kom (17 § första stycket 9 BRL). Eftersom du skriver att du dömdes till böter för olovligt anskaffande av alkohol 2014-05-09 försvann det brottet alltså ur belastningsregistret 2019-05-09.

Gallring vid ungdomstjänst

När det gäller ungdomstjänst finns det olika regler för gallring beroende på hur gammal du var när brottet ägde rum. Jag tolkar det som att du var under 18 år vid tillfället, och då kommer brottet att försvinna ur belastningsregistret fem år efter domen kom (17 § första stycket 8 BRL). Eftersom du skriver att du dömdes till ungdomstjänst för olaga förföljelse 2015-09-30 kommer detta med andra ord att gallras 2020-09-30.

Gallring vid kontaktförbud

Beslut om kontaktförbud gallras ur belastningsregistret tio år efter beslutet (17 § första stycket 12 BRL). För dig innebär det alltså att det första kontaktförbudet kommer att försvinna 2024-10-08, medan det andra kontaktförbudet kommer att försvinna 2025-07-10. Uppgifterna kan dock gallras tidigare om kontaktförbuden skulle upphävas (16 § första stycket 6 BRL).

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna OlanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo