När gäller sekretess för en socialsekreterare?

2019-08-31 i Sekretess
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga gällande sekretess.Om en person jobbar som socialsekreterare men träffar en klient. Gäller sekretess? Får socialsekreteraren ha en konversation med klienten? Eller vart går gränsen för sekretess?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag tolkar din fråga som att situationen avser det fall en socialsekreterare träffar en enskild människa i ett publikt sammanhang, dvs. i ett annat sammanhang än när själva myndighetskontakten äger rum. Sekretess inom socialtjänsten regleras i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), framför allt i 26 kap. Bestämmelserna avser en enskilds personliga förhållanden och en socialsekreterare får inte genom ett sådant samtal röja känsliga uppgifter. Dessa uppgifter är sekretesskyddade i högst sjuttio år, 26:1 6 st. OSL.

I 12 kap. OSL regleras sekretess i förhållande till den enskilde själv. Som huvudregel kan den enskilde välja att häva sekretessen som rör uppgifter om den egna personen, 12:2 OSL. Är personen i fråga ett barn, bör man också förhålla sig till frågan om det är tillräckligt moget för att göra bedömningen om det är lämpligt att röja sekretesskyddade bestämmelser rörande honom eller henne själv. Därför får barnet först i takt med ålder och mognad bestämma vilka känsliga uppgifter som kan kommuniceras (med vissa undantag i socialtjänstlagen); annars förfogar vårdnadshavaren helt eller delvis över den rätten, 12:3 2 st. OSL. Det innebär att en socialsekreterare inte kan samtala om känsliga uppgifter med ett barn i ett sammanhang där uppgifterna riskerar att röjas, och sedan hävda att barnet själv valde att häva sekretessen.

Ansvaret åligger därför socialsekreteraren att – i den enskilda situationen – se till att göra en bedömning om sekretessen kan riskeras att hävas genom samtalet.

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
AB24Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-02 14:09
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (188)
2019-09-03 Regler om sekretess gällande skolor - finns det?
2019-08-31 När gäller sekretess för en socialsekreterare?
2019-08-15 Vilka uppgifter får Kronofogden lämna ut?
2019-08-01 Är en nedlagd förundersökning sekretessbelagd?

Alla besvarade frågor (72978)