FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess31/08/2019

När gäller sekretess för en socialsekreterare?

Hej! Jag har en fråga gällande sekretess.

Om en person jobbar som socialsekreterare men träffar en klient. Gäller sekretess? Får socialsekreteraren ha en konversation med klienten? Eller vart går gränsen för sekretess?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag tolkar din fråga som att situationen avser det fall en socialsekreterare träffar en enskild människa i ett publikt sammanhang, dvs. i ett annat sammanhang än när själva myndighetskontakten äger rum. Sekretess inom socialtjänsten regleras i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), framför allt i 26 kap. Bestämmelserna avser en enskilds personliga förhållanden och en socialsekreterare får inte genom ett sådant samtal röja känsliga uppgifter. Dessa uppgifter är sekretesskyddade i högst sjuttio år, 26:1 6 st. OSL.

I 12 kap. OSL regleras sekretess i förhållande till den enskilde själv. Som huvudregel kan den enskilde välja att häva sekretessen som rör uppgifter om den egna personen, 12:2 OSL. Är personen i fråga ett barn, bör man också förhålla sig till frågan om det är tillräckligt moget för att göra bedömningen om det är lämpligt att röja sekretesskyddade bestämmelser rörande honom eller henne själv. Därför får barnet först i takt med ålder och mognad bestämma vilka känsliga uppgifter som kan kommuniceras (med vissa undantag i socialtjänstlagen); annars förfogar vårdnadshavaren helt eller delvis över den rätten, 12:3 2 st. OSL. Det innebär att en socialsekreterare inte kan samtala om känsliga uppgifter med ett barn i ett sammanhang där uppgifterna riskerar att röjas, och sedan hävda att barnet själv valde att häva sekretessen.

Ansvaret åligger därför socialsekreteraren att – i den enskilda situationen – se till att göra en bedömning om sekretessen kan riskeras att hävas genom samtalet.

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén LindqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000