När gäller lag om uthyrning av egen bostad?

2019-10-18 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Vi hyr ut vår bostadsrätt i andrahand. Vi har ett tidsbestämt kontrakt (på tio månader). Det står ingenting om uppsägningstid i kontraket. Nu vill hyresgästerna säga upp kontraktet. Enligt JB är de 3 månaders uppsägningstid, men när man läser i Lag om uthyrning av egen bostad så säger den 1 månad för hyresgästerna? Vad är de som gäller?
SVAR

Hej,

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Lag om uthyrning av egen bostad gäller för andrahandsuthyrning av bostadsrätt om den som hyr bostaden är en privatperson, hyresobjektet inte är en fritidsbostad och att hyresvärden inte hyr ut flera bostäder. Har hyresvärden har flera hyresobjekt, gäller lagen endast den första uthyrningen (1 §). Reglerna i 12 kap. jordabalken gäller parallellt, men om det finns någon avvikande bestämmelse, kommer lagen om uthyrning av egen bostad att ha företräde (2 §). Eftersom uppsägningstid är något som regleras i båda lagarna, ska bestämmelsen jordabalken lämnas utan avseende.

Förutsatt att villkoren i 1 § lag om uthyrning av egen bostad stämmer in på er situation, kommer följande att gälla. Ett hyresavtal, enligt lag om som är skrivet för viss tid får sägas upp av båda parter innan hyresperioden löpt ut. Hyresgästen har en måndas uppsägningstid. Det innebär att avtalet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad från uppsägningen.

Skulle ni däremot ha flera hyresobjekt eller hyra i egenskap av närigsidkare, kommer jordabalkens bestämmelser om uppsägningstid att vara gällande.

Vänliga hälsningar,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1283)
2020-02-16 Uppsägningstid vid uthyrning av eget hus
2020-02-12 Deposition av månadsbelopp i hyresrätt
2020-02-09 Måste en uppsägning av lokalhyresrätt från hyresvärden, signeras av hyresgästen för att vara gällande?
2020-01-31 Hyresavtal?

Alla besvarade frågor (77187)