När gäller lag om uthyrning av egen bostad?

Hej!

Vi hyr ut vår bostadsrätt i andrahand. Vi har ett tidsbestämt kontrakt (på tio månader). Det står ingenting om uppsägningstid i kontraket. Nu vill hyresgästerna säga upp kontraktet. Enligt JB är de 3 månaders uppsägningstid, men när man läser i Lag om uthyrning av egen bostad så säger den 1 månad för hyresgästerna? Vad är de som gäller?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Lag om uthyrning av egen bostad gäller för andrahandsuthyrning av bostadsrätt om den som hyr bostaden är en privatperson, hyresobjektet inte är en fritidsbostad och att hyresvärden inte hyr ut flera bostäder. Har hyresvärden har flera hyresobjekt, gäller lagen endast den första uthyrningen (1 §). Reglerna i 12 kap. jordabalken gäller parallellt, men om det finns någon avvikande bestämmelse, kommer lagen om uthyrning av egen bostad att ha företräde (2 §). Eftersom uppsägningstid är något som regleras i båda lagarna, ska bestämmelsen jordabalken lämnas utan avseende.

Förutsatt att villkoren i 1 § lag om uthyrning av egen bostad stämmer in på er situation, kommer följande att gälla. Ett hyresavtal, enligt lag om som är skrivet för viss tid får sägas upp av båda parter innan hyresperioden löpt ut. Hyresgästen har en måndas uppsägningstid. Det innebär att avtalet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad från uppsägningen.

Skulle ni däremot ha flera hyresobjekt eller hyra i egenskap av närigsidkare, kommer jordabalkens bestämmelser om uppsägningstid att vara gällande.

Vänliga hälsningar,

Ellen HägerströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”