När gäller inte reglerna om besittningsrätt?

Har jag uppfattat det hela rätt, att besittningsrätt endast råder vid kommersiell uthyrning och inte vid privat? Kan en hyresgäst som blir uppsagd enligt de villkor som råder i hyreskontraktet 3 månaders uppsägningstid åberopa detta. Med vänlig hälsning,

Ingrid

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Jag är inte helt säker på vilken typ av privat uthyrning du syftar på i din fråga och kommer därför redogöra för några olika situationer. Det stämmer att reglerna om besittningsrätt i 12 kap. jordabalken inte gäller när någon hyr ut en bostadslägenhet utanför näringsverksamhet. Då gäller istället reglerna i lagen om uthyrning av privatbostad där det inte finns några regler om besittningsrätt. Om en person hyr ut flera lägenheter gäller dock den lagen endast den första lägenheten. Resterande uthyrningar omfattas av 12 kap. jordabalken där det finns regler om besittningsrätt.

Om man hyr en lägenhet privat i andra hand gäller dock reglerna om besittningsrätt efter att man hyrt i mer än 2 år om man inte avtalat bort reglerna om besittningsrätt. Besittningsrätten gäller då endast mot den man hyr av och inte mot fastighetsägaren (12 kap. 45 § JB).

Om man hyr ett rum i någon annans bostad så finns det inga regler alls om besittningsrätt (12 kap. 45 § JB) och inte heller om man hyr en bostadsrätt.

Huvudregeln är således att reglerna om besittningsrätt endast gäller när man hyr en lägenhet av en kommersiell aktör.

Jag är inte helt säker på om du syftar till ett hyresavtal som omfattas av lagen om uthyrning av privatbostad, eller inte, i din andra fråga men oavsett så har hyresgästen som har blivit uppsagd rätt till tre månaders uppsägningstid, om man inte har avtalat om längre tid, för då gäller den längre avtalade tiden, både enligt lagen om uthyrning av privatbostad och enligt jordabalkens regler (3 § lagen om uthyrning av privatbostad och 12 kap. 4 § JB).

Vänligen,

Hanna RappmannRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning