När gäller distansavtalslagen?

FRÅGA
Gäller distansavtalslagen om en kund skickat e-mail och bett om offert, varefter jag som näringsidkare skickar offert via e-mail och kunden beställer/köper en vara via e-mail? (Frågan förutsätter att köparen och säljer INTE träffats personligen under korrespondensen) Om svaret är "Ja", kan jag som näringsidkare komma undan distansavtalslagen om jag och kunden kommer överens i butiken om att kunden skall få en offert via e-mail och kunden sedan beställer varan via e-mail? Frågorna är av stor betydelse för den verksamhet jag bedriver då varorna är stora tunga beställningsvaror som skall tillverkas och fraktas till höga kostnader.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så, att du har funderingar kring när distansavtalslagen är tillämplig och inte.

Till att börja med kan jag säga att distansavtalslagen enbart tillämpas vid konsumentköp, dvs. när säljaren är en näringsidkare och köparen är en konsument.
(1 kap. 1 och 2 § distansavtalslagen).

Distansavtalslagen gäller alltid vid köp utanför näringsidkarens affärslokaler. Med affärslokaler menas fasta eller rörliga lokaler som näringsidkaren använder permanent eller säsongsvis i sin affärsverksamhet. Lagen gäller även när näringsidkaren kontaktar konsumenten utanför sin affärslokal och sedan ingår avtal i lokalen.
(1 kap. 2 § distansavtalslagen).

Distansavtalslagen gäller dock inte för undantagen som räknas upp i 2 kap. 1 § 2 och 3 stycke.

Sammanfattningsvis gäller distansavtalslagen om konsumenten beställer/köper en vara via e-mail oavsett vart näringsidkaren tilldelar konsumenten en offert, dvs. oavsett om konsumenten får offerten via e-mail eller i affärslokalen. Själva köpet/beställningen sker ju utanför näringsidkarens affärslokal, vilket har avgörande betydelse för distansavtalslagens tillämplighet.
Alltså kan du som näringsidkare inte ”komma undan” distansavtalslagen genom att bara i affärslokalen komma överens om att en offert ska skickas till konsumenten via e-mail. För att sätta distansavtalslagen ur spel krävs att konsumenten köper varan eller tjänsten i din affärslokal. Detta beror till stor del på att distansavtalslagen är en konsumentskyddande lag.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor.
Du är varmt välkommen till Lawline för att vid behov ställa ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?