När gäller avtal med telefonförsäljare?

2020-01-21 i Köplagen
FRÅGA
HejTelefonsäljare ringde och vill ansluta avtal med mig. (byta teleoperatör) Telefonen tillhör företaget och nu vill jag ångra. Nya teleoperatören bindningstid 36 månader helt orimligt. Har inte signerat avtalet bara medgettper telefon. Jag är inte firmatecknare heller. Gäller avtalet ?MvhI---e R------nI---e.r------n@gmail.com
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

I din fråga anger du att du inte är firmatecknare, men det kan vara så att du är en behörig företrädare för ditt företag ändå pga. ägarskap, befattning, plats i styrelsen etc. Jag kommer i mitt svar utgå från att du är det. Om du inte var det är du personligen ansvarig för skadan som du förorsakat företaget (25 § Avtalslagen).

Anbud och accept

Avtal ingås enl. avtalslagen när ett anbud har avgivits och en accept har meddelats av den anbudet riktats mot (1 § Avtalslagen). Det råder avtalsfrihet i Sverige, och det är ytterst få tillfällen som man kan tvingas in i avtal. Alla dessa situationer finns särskilt i lag. Det säger sig självt att detta inte är en av de situationerna.

Anbud och accept vid telefonförsäljning regleras för privatpersoner av Distansavtalslagen, men den är inte tillämplig, eftersom detta gäller ditt företag. I detta fall gäller Köplagen och Avtalslagen. I dessa stadgas inga särskilda krav på hur avtalet ska ingås, eller ångerrätter.

Tyvärr har du ingått ett giltigt avtal, under förutsättning att du är en behörig företrädare för företaget. Motiveringen för brist på köparskydd för företagare är att när lagen stiftades ansåg man att näringsidkare i regel gör sin rätt gällande utan hjälp av lagen i sådan grad att lagstiftning inte är nödvändigt.

Lösningen är att lusläsa avtalet och se om det finns någon separationsklausul eller ångerrätt som du kan göra gällande. Alternativt kan du försöka hävda att du blivit lurad (33 § Avtalslagen). Då ligger bevisbördan på dig, dock.

Jag beklagar att jag inte kunde ge positiva besked, men ifall du behöver hjälp igen är du välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1347)
2021-05-14 Häva köp när något sålts i "befintligt skick"
2021-05-11 Är säljaren ansvarig för att duschen har frusit sönder i en husbil när husbilen såldes i befintligt skick?
2021-05-11 Har köparen rätt att ångra sig?
2021-05-09 Fel vid köp av begagnad bil på Blocket

Alla besvarade frågor (92309)