När försvinner domar?

2019-02-03 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har en dom för ringa narkotikabrott och en för brott mot knivlagen då jag hade en kniv bland massa verktyg på golvet. Men hur lång tid tar det innan detta blir preskriberat?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Preskription av brott innebär att den som begått brottet inte kan dömas för det. Eftersom du skriver att du har två domar är det inte aktuellt i ditt fall, då du redan är dömd. Jag väljer istället att tolka din fråga som hur länge dina domar finns i belastningsregistret. Har jag missuppfattat dig är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga. Jag utgår även från att du var över 18 år när brottet begicks (då gallringstiden i vissa fall är kortare för ungdomar).

Uppgift om en dom ska efter en viss tid gallras ur belastningsregistret. Hur lång tid är beroende på vad du fick för straff för brotten. Uppgift om fängelsestraff, skyddstillsyn och villkorlig dom gallras tio år efter frigivningen medan böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot (17 § lagen om belastningsregister). Om det tillkommer en ny dom innan gallringstiden gått ut ska ingen av uppgifterna gallras om inte den nya anteckningen avser penningböter (18 § lagen om belastningsregister).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (879)
2019-05-14 Vad kan jag göra när min ex-make inte följer Tingsrättens dom och inte tar över vårt lån?
2019-05-14 Hur länge gäller ett kontaktförbud?
2019-05-14 Vad händer om man missar en rättegång och hur bestäms dagsböter?
2019-04-30 Vad betyder acte clair?

Alla besvarade frågor (69283)