När föreligger rätt till nödvärn

FRÅGA
Hypotetisk fråga om nödvärn: Vad gör jag om jag får tag i en rånares vapen?Jag tänker mig ett scenario där en potentiell rånare har en pistol. Det blir bråk och pistolen tappas. Men jag hinner före. Vad gör jag med vapnet? Jag tänker att det går inte att slänga iväg det eller ge tillbaks det - för då är vi på ruta ett igen. Jag kan inte heller behålla det, då mina fingeravtryck finns överallt - på ett vapen som kanske använts innan. Ska jag prova slå sönder pistolen eller kasta iväg den och löpa åt andra hållet? Vad säger lagen?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor om nödvärn regleras i 24:1 Brottsbalken, som fastställer 4 olika situationer där nödvärn kan anses föreligga. Enligt första punkten föreligger rätt till nödvärn mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, vilket blir relevant i ditt fall. För att en nödvärnssituation ska föreligga måste angreppet vara brottsligt, och rån utgör enligt lagens mening ett brott (8:5 Brottsbalken).

Nästa fråga blir försvarlighetsbedömningen som man måste göra i anslutning till nödvärn för att avgöra om personens handlande i den aktuella situationen kan rättfärdigas. En nödvärnshandling är fri från ansvar endast under förutsättning att den inte med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt. Alltså ska angreppet vara nödvändigt för att avvärja faran och man ska inte behöva använda mer våld än nödvändigt. I ditt fall så skulle det vara rättfärdigat enligt lagens mening att ta med sig pistolen och springa från platsen om det bedöms vara säkrast. Sedan får man i nära anslutning till rånet, tillkalla polisen och självklart även lämna vapnet till polisen. Det ska även tilläggas att det inte kan anses vara rättfärdigat att skjuta med pistolen om det inte absolut är nödvändigt och det är påkallat utifrån angreppets beskaffenhet, men det ska helst inte leda till en dödlig utgång för då anses handlingen oftast vara oförsvarlig.

Hoppas du fick svar på din fråga

Aya Alwan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (184)
2021-05-31 Rätt till nödvärn
2021-05-26 Hur mycket våld kan man samtycke till innan det blir olagligt?
2021-05-23 misshandel under samtycke - brott och skadestånd?
2021-04-10 Putativt nödvärn

Alla besvarade frågor (93238)