När föreligger rätt att häva ett bilköp?

Köpte en helt ny bil för ca 300 000 kr, och fick den levererad i dec -16 från en stor bilfirma med flera filialer. Jan -17 lämnade jag in den för diverse småfel, ex. en kåpa som saknades och ingen funktion i däcktrycksmätaren. Samtliga brister avjhälptes.

I mars -17 bokade jag tid för ett nytt fel (automat växellåda) som gjorde att bilen blev väldigt obehaglig att köra i trafik då man inte hade full kontroll över bilens fram & backrörelser, samt även för ett skrikande bromsljud. Detta resulterade till ett växellådebyte och smörjning av bromsar. Detta tog fyra veckor.

Problemen med växellådan och bromsljudet återstod och bilen skickades in en tredje gång efter semestern 2017. Kopplingen i växellådan byttes, bromsljudet hade dem glömt bort. Flera andra upprepande småfel som ex. däcktrycksmätarens brist på funktion avhjälptes. Detta tog tre veckor.

Vissa symptom med växellådan har avgått, men största felet som begränsar kontrollen av bilens rörelser samt huggningar vid nedåtväxlingar kvarstår, och självklart även bromsljudet. Kan jag häva köpet? Vad har ja för rättigheter?

Värt att nämna är att jag vid beställningsdatumet fick provköra en sexväxlad dieselbil av samma modell som enligt säljaren hade likvärdiga köregenskaper som den sjuväxlade bensinbilen som jag tänkte beställa. Dieselbilens växellåda påvisade inte samma symptom som min nuvarande bil. Jag har således haft helt andra förväntningar på bilen då dem fick mig att tro att köregenskapen var densamma.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag från att du köpt bilen från bilfirman i egenskap av privatperson vilket gör konsumentköplagen (KköpL) tillämplig (1 § KköpL). I denna lag finns en bestämmelse som säger att en vara är felaktig om den inte stämmer överens med den beskrivning som säljaren har lämnat, samt om den inte har de egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell (16 § andra stycket andra punkten KköpL). Dessutom ska en vara anses felaktig om den i något avseende avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta (16 § tredje stycket tredje punkten KköpL). Således borde det enligt mig föreligga fel på din bil i köprättslig mening. Säljaren har lovat dig att din sjuväxlade bil ska ha likvärdiga köregenskaper som den sexväxlade bilen som du testkörde. De största kvarvarande felen i dagsläget tycks bestå av följande:

Begränsad kontroll av bilens rörelserHuggningar vid nedåtväxlingar Ett skrikande bromsljud

Dessa fel ovan borde enligt mig vara att anse som allvarliga. Att en bil är behäftad med fel som ”begränsar kontroll av bilens rörelser” är definitivt något som du som köpare inte ska behöva räkna med. I KköpL är avhjälpande och omleverans de primära felpåföljderna, vilket betyder att innan du kan kräva hävning, ska köparen få chansen att antigen avhjälpa felet eller leverera en ny bil till dig. Gör inte säljaren något av detta, kan du gå vidare och kräva hävning, om felen är att anse som väsentliga, vilket de i detta fall enligt mig borde vara (29 § KköpL).

Sammanfattningsvis föreligger, som jag tolkar din fråga, fel på bilen i köprättslig mening. Avhjälpande tycks hjälpa till viss del, men stora fel tycks trots detta kvarstå. Kan inte säljaren avhjälpa felen har denne en viss rätt att undvika hävning genom att leverera en helt ny bil till dig. Görs inte detta kan du enligt mig troligen gå vidare och kräva hävning, då felen är av så pass allvarlig art att de tycks påverka din kontroll över bilens rörelser och därmed din trafiksäkerhet. Viktigt att komma ihåg för dig gällande dessa felpåföljder är också tidsfristen för reklamation, och att du som köpare alltid reklamerar till säljaren så fort som möjligt från det att du upptäcker ett fel på din bil (23 § KköpL).

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Sebastian NäslundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo