När föreligger det fel i vara?

2019-07-02 i Köplagen
FRÅGA
Hej jag har nyligen sålt en skoter som jag köpte till min flickvän förra året. Och la ut det för försäljning pga vi ej hade tid eller ork att fixa den. Jag har ingen koll på skotrar och vet absolut inte vad man ska kolla efter då jag är ny på just skotrar. I allafall så sa jag just detta under försäljning att jag har ingen koll alls om skotern utan han får kolla upp allting så det ser bra ut innan han bestämmer sig om köp. Nu två veckor senare säger han att han tror skotern är falskskyltad och vill ha sina pengar tillbaka. Men han kollade igenom skotern vid köp och allting såg bra ut sen så kommer det här helt random. Men då blir ju jag rädd för jag vill ju inte måsta köpa tillbaka något som kan vara stulet heller? Pengarna har också redan använts till räkningar och dylikt så jag mår inte så bra av det här alls.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det handlar om en försäljning mellan två privatpersoner tillämpas köplagen. KöpL. Vid bedömningen om det föreligger fel i en vara (en skoter) ska denna, trots att den är såld i befintligt skick eller med annat liknande förbehåll, anses felaktig om:

varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, ellervaran är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.Detta framgår av 19 § KöpL. Köparen har dock en så kallad undersökningsplikt, 20 § KöpL, som innebär att köparen inte får åberopa fel som han måste antas ha känt till vid köpet.

I ditt fall upplyste du köparen om din okunskap gällande skotrar och du lät även köparen undersöka skotern. Min uppfattning är därför att köparen, delvis genom din information och delvis genom att han undersökt skotern, inte har rätt att hävda att det föreligger fel i skotern. Köparen måste även åberopa felet inom så kallad "skälig tid" efter att han upptäckt felet, annars förlorar han även sin rätt till att överhuvudtaget åberopa fel. Vad "skälig tid" innebär skiljer sig dock mellan fall till fall och det är svårt att ge en specifik tidsgräns. Det framgår inte av din fråga hur lång tid som har gått, men det kan även vara så att det har gått för lång tid för att köparen överhuvudtaget kan göra en invändning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amanda Strömblad Larsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1087)
2019-12-06 Är säljaren skyldig att betala fel på en bil som visas efter köpet?
2019-12-05 Måste jag betala reparationskostnader när jag sålt en bil?
2019-12-03 Köparen hotar med polisanmälan - vad gör jag?
2019-11-30 Vad innebär en hävning?

Alla besvarade frågor (75343)