När fordringen understiger pantbrevets värde

2021-10-26 i Fastighetspant
FRÅGA
I en sakägarförteckning, vad händer om fordringen understiger pantbrevets värde? Vad är det exakt som händer med dom pengarna och vad innebär det för borgenärerna under? Kan andra borgenärer utmäta detta eller blir det skyddat?
SVAR

Hej, tack för din fråga

Av 6 kap. 9 § Jordabalken följer om fordran understiger fordran pantbrevets belopp ska mellanskillnaden tas upp som ägarhypotek. Ägarhypotek uppstår när ett pantbrev inte är pantsatt till fullo, eller inte är pantsatt alls. När ett pantbrev inte är pantsatt ska pantbrevets belopp tas upp som ägarhypotek, 6 kap. 9 § Jordabalken. Detta gäller även när pantbrevet är pantsatt men borgenärens fordran understiger pantbrevets belopp, mellanskillnaden är alltså ägarhypotek. Det är fastighetsägaren som har rätt till ägarhypoteket. Borgenärer kan dock utmäta ägarhypoteket.

Detta då ägarhypoteket kan användas till sekundär pantsättning, vilket betyder att det resterande beloppet utöver den primära kreditgivarens belopp belånas hos en sekundär kreditgivare (likt överhypotek). Här kommer den sekundäras säkerhet växa eftersom att gäldenären amorterar på den primära kreditgivarens belopp och den sekundära kreditgivaren får mer utrymme i pantbrevet för sin fordran. Den sekundära kreditgivaren är här i underläge gentemot den primära kreditgivaren och kan ej hävda sin fordran till betalning före den primära. För att sekundär pantsättning ska ske måste den primära kreditgivaren denuntieras om detta. Det är även intaget i de formulär som används till detta att den primäre kreditgivaren godkänner den sekundära kreditgivaren denuntiation, en s.k. panthavarförklaring. Den primära kreditgivaren anger även i erkännandet hur stor del av pantbrevet som redan är som säkerhet för fordringar.

Vidare så kan en oprioriterad borgenär kan få sin fordran utmätt genom ägarhypoteket, se 4 kap. 2 § 2 st. Utsökningsbalken, bestämmelsen ger rätt till att pantbrev som ej är till grund för en fordran får utmätas. Av 4 kap. 2 § 2 st. Utsökningsbalken följer nämligen att i den mån pantbrev i skepp eller fastighet ej utgör säkerhet för fordran får det utmätas hos den intecknade egendomens ägare. Motsvarande gäller skuldebrev som är intecknat i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg. Bestämmelsen omfattar både det fallet att pantbrevet är obelånat och det fallet att en borgenärs fordran understiger belånat pantbrevs belopp. Här kan den nya borgenären som får pantbrevets ägarhypotek utmätt begära (inom en månad) att fastigheten skall tas i anspråk, annars pantförskrivs ägarhypoteket

När pantbrev inte är till fullo belånat, sker ofta utmätning av tillgängligt belopp under tiden mellan auktion och sammanträdet för köpeskillingsfördelningen. En sådan utmätning utgör inte utmätning av pantbrev utan av medel som enligt sakägarförteckningen tillkommer fastighetsägaren som ägarhypotek.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Vänligen

Alejandra Vasquez
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighetspant (75)
2021-12-28 Kan man pantsätta och ta nya lån på en gemensamt ägd fastighet?
2021-11-29 Kan utomstående ta reda på om en fastighet är pantsatt?
2021-10-31 Följer pantbrev med fastigheten och vad ska man göra med det?
2021-10-26 När fordringen understiger pantbrevets värde

Alla besvarade frågor (98495)