När finns möjlighet till SINK?

FRÅGA
Hej, Jag funderar på att flytta till Damnark då min sambo skall studera där. Själv kommer jag att ha kvar mitt arbete som pilot för ett svenskt charter flygbolag som enbart bedriver internationell trafik. Min stationering är i Stockholm och jag utgår alltså därifrån men då bolaget har baser i övriga nordiska länder flyttas jag ofta till och opererar från någon av dessa. Vi opererar från Danmark men har ingen besättnings bas där. Då jag arbetar är jag borta i allt från över en natt till upp till 8 nätter. Sommartid kan det bli t&r flygningar från Stockholm men oftast från någon annan bas i Norden. Dessa blir då i serie, te.x 2-3 dag eller natt flygningar på raken. Pga tidiga starter eller sena ankomster kan jag tvingas övernatta i närheten av Arlanda flygplats, detta blir dock inte speciellt ofta och återigen, då jag ofta flyger från annan nordisk bas åker jag i så fall direkt dit. Min fråga är om jag kan ansöka om sk sink skatt och hur min tid i Sverige med dessa förutsättningar räknas.Med vänlig hälsning,Peter
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

SINK, eller särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, är möjligt då du varken är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har en väsentlig anknytning till Sverige se 3:3 inkomstskattelagen (hittas här). Med andra ord räknas du då som stadigvarande bosatt om du räknas som någon av dessa tre och därmed är du obegränsat skattskyldig i Sverige (se 3:8 Inkomstskattelagen). Det som närmast kan komma att bli aktuellt för dig är att du anses ha "väsentlig anknytning till Sverige".

Väsentlig anknytning

Bestämmelsen i 3:3 kompletteras genom 7 §:en som ställer upp ett flertal kriterier som ska beaktas vid bedömnadet om en person har väsentlig anknytning till Sverige. Dessa är:

om han är svensk medborgare,hur länge han var bosatt här,om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort,om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk,om han har sin familj här,om han bedriver näringsverksamhet här,om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, om han har en fastighet här, och liknande förhållanden.

De viktigaste omständigheterna i 3:7 att beakta för att bedöma huruvida väsentlig anknytning föreligger är enligt förarbetena om personen har fast egendom inrättad för åretruntbruk, är ekonomiskt engagerad och om han har sin familj boende i Sverige. Det är dock en samlad bedömning av alla omständigheter i det enskilda fallet som avgör om en person har väsentlig anknytning till Sverige. Där ekonomiskt engagemang i Sverige väger tungt för att väsentlig anknytning föreligger.

Du ansöker själv om SINK-beskattning, där skatteverket gör en bedömning och ger ett "SINK-beslut", genom en blankett som du hittar här: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/internationellt/bosattutomlands/sinksarskildinkomstskattforutomlandsbosatta.4.6fdde64a12cc4eee23080002583.html

Vänligen,

Fredrik Holst
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll