När får socialtjänsten göra hembesök?

När socialtjänsten redan beslutat att hembesök är beviljat, har de laglig rätt att planera in det utan min vetskap då?

Lawline svarar

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du inte specificerat vilken typ av insats det gäller från socialtjänsten kommer här ett allmänt svar.

Behövs samtycke?

Socialtjänstens verksamhet ska bedrivas med respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet, se Socialtjänstlagen 1 kap. 1§ 3 stycket. Med anledning av detta krävs samtycke för de allra flesta åtgärder och de görs i regel i samförstånd med den enskilde. När de gäller hembesök är samtycke särskilt viktigt, eftersom ett hembesök i utredningssyfte av myndighet jämställs med en husrannsakan eller liknande åtgärd. För att genomöra en sådan åtgärd krävs enligt 2 kap. 6§ Regeringsformen stöd i lag, vilket inte finns för Socialtjänsten. Detta skydd finns även i Europakonventionen. JO har i ett utlåtande specifikt sagt att hembesök i utredningssyfte utan samtycke inte är tillåtet från socialtjänsten. (Diarienummer: 2383-2007,148-2008 Justitieombudsmannen Kerstin André)

Hur kan samtycke lämnas?

Enligt ett annat JO utlåtande är det tillräckligt att frivilligt släppa in tjänstemännen i bostaden för att ett samtycke ska anses föreligga. (Diarienummer: 4034-2011, JO Wiklund) Det finns alltså möjlighet att helt enkelt vägra släppa in tjänstemännen i bostaden och de saknar då samtycke till åtgärden. Dock bör uppmärksammas att socialtjänsten kan ha befogat intresse av att göra hembesök för att utreda ärendet enligt 11kap 1§ Socialtjänstlagen, det kan alltså leda till negativa konsekvenser för en själv att inte samarbeta.

Vad innebär samtycket?

Även om man samtyckt till ett hembesök av socialtjänsten är det tillåtet att begränsa deras handlingar i hemmet. Även hembesök ska utföras med respekt för den enskildes integritet, och undersökning ska inte vara mer långtgående än vad som är nödvändigt.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis krävs ditt samtycke för att socialtjänsten ska kunna göra ett hembesök hos dig, samt för de åtgärder de gör i ditt hem. Dock finns olika regleringar beroende på vilken typ av insats som är aktuell, och till exempel då det gäller LVU, alltså barn, kan socialtjänsten be om assistans från polisen och då krävs inte längre samtycke.

Frida SundinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000