När får polisen ställa frågor?

2020-06-15 i Förundersökning
FRÅGA
Hej Idag ställde jag min cykel framför kyrkan ( där jag jobbar ) och väntade på min flickvän. Under den tiden kom en polispatrull och frågade om det var min cykel eller inte ? Han frågade även om mitt personnummer och mitt namn. Min fråga är att om han hade rätt att fråga på det sättet? Tacksam för återkoppling
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga regleras i rättegångsbalken (RB).

En polis har rätt att under en förundersökning förhöra i princip vem som helst om denne kan antas lämna någon information som är av betydelse för utredningen av det brott som utreds. (RB 23:6). Detta gäller även om ingen förundersökning har inletts men då ska det vara för att en sådan inte hunnit inledas, om så var fallet kan jag inte säga i detta fall (RB 23:3 4st).

Svaret är alltså, ja polisen får ställa frågor på detta sätt. Dock finns det vissa andra regler som blir relevanta. Du har ingen sanningsplikt och du måste inte heller svara på frågorna om du inte vill (NJA 1958 s. 4). Om du är "skäligen misstänkt" för ett brott så måste polisen meddela dig om detta vid förhöret (RB 23:18 1st).

Jag hoppas detta svarat på din fråga. Om inte, eller om du har följdfrågor, är du varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?