När får polisen göra husrannsakan?

2019-02-26 i Förundersökning
FRÅGA
jag har blivit stoppad av polisen när jag körde bil. Polisen hittade 36 liter sprit i bilen, efter den så gjorde dom husrannsakan då min sambo var i hemmet och öppnade dörren. Sedan vid har blivit gripen av polisen och dom misstänker oss får smuggling och försäljning av sprit. Efter förhöret vi har blivit utsläppt. När vi kom hem så polisen tog alla vår bilnycklar och mobilerna. Vad hände sedan? Polisen har ingen bevis att vi har såld sprit bara att dom hittar den i bilen och i lägenheter? Hur länge dom kan behålla bil nycklar och telefonerna och dom har hämtat sambos hemnycklar. Kan dom komma nu varje dag med husrannsakan?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Husrannsakan regleras i rättegångsbalkens 28e kapitel (här).

Det polisen har gjort i ditt fall kallas reell husrannsakan och regleras i rättegångsbalken, RB, 28 kap 1 § (här). Det innebär att de eftersöker ett föremål eller bevis. När det görs en husrannsakan måste polisen alltid beakta proportionalitet, det innebär att det man vinner med att göra en husrannsakan måste stå i proportion till det lidande, men eller skada som husrannsakan orsakar.

För att få genomföra en reell husrannsakan krävs det alltid att polisen har anledning att anta att ett brott har begåtts, detta är ett lågt ställt beviskrav och kan anses uppfyllt när de hittat den mängden sprit i er bil. Det krävs också att fängelse finnas i straffskalan för brottet. Syftet med husrannsakan är att finna föremål som kan tas i beslag, förvar eller utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning av brottet eller att det är aktuellt med förverkande, enligt BrB 36 kap 1 b § (här).

Sammanfattningsvis kan sägas att det alltid ska göras en proportionalitetsbedömning innan man fattar beslut om husrannsakan, vilket innebär att polisen inte kommer genomföra en husrannsakan varje dag. Det poliserna har gjort är att de har inlett en förundersökning, därför utreds nu läget med hjälp av det som beslagtagits i er bostad. Om åklagaren väljer att väcka åtal kommer du och din sambo att meddelas om detta och kallas till huvudförhandling i tingsrätten, där ni har möjlighet till att få försvarare samt att förneka brott.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (376)
2019-09-15 Får polisen avlyssna mitt nya telefonnummer?
2019-08-29 När får hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation användas?
2019-08-10 Jag är misstänkt för stöld, blir jag gripen om jag åker på semester?
2019-08-01 Överprövning av nedlagd förundersökning

Alla besvarade frågor (72873)