När får polisen beslagta en telefon?

2021-07-11 i Förundersökning
FRÅGA
Får polisen beslagta en telefon utan husrannsakan eller beslut från förundersöknings ledare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om beslag finns i Rättegångsbalken (RB).

När får polisen beslagta föremål?

Enligt 27 kap. 1 § RB får föremål beslagtas om det bedöms kan ha betydelse för utredningen. Förutsättningarna är alltså att en förundersökning om ett konkret brott är inlett samt att föremålet skäligen har betydelse för utredningen. En person som har laglig rätt att utföra husrannsakan, kroppsvisitation, häkting eller gripning av person (t.ex en polis) får lov att beslagta föremål som påträffas i de nämnda situationerna (27 kap. 4 § RB). Föremål som påträffas i andra situationer än de som nyss nämndes, får beslagtas efter beslut av förundersökningsledaren eller åklagaren (2 stycket).

Dock, ska en polis eller annan som beslagtar föremål anmäla det hos förundersökningsledaren eller åklagaren som ska göra en prövning om huruvida beslaget ska bestå eller återlämnas (27 kap. 4 § 3 st RB).

För att svara på din fråga,

polisen har rätt att beslagta föremål om det sker i samband med husrannsakan, gripning m.m. under förutsättning att föremålet anses ha betydelse för utredningen. Förundersökningsledaren eller åklagaren har dock beslutsrätt gällande om ett sådant beslag ska bestå eller inte.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (557)
2021-09-17 Varför dröjer förundersökningen?
2021-09-07 Kan jag överklaga en av åklagare nedlagt förundersökning?
2021-08-31 Får polisen göra en husrannsakan utan att fråga mig först?
2021-08-31 Underrättelse om inledd polisutredning

Alla besvarade frågor (95870)